ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Komisja Stopni Instruktorskich

Chcesz otworzyć lub zamknąć próbę instruktorską?
Potrzebujesz zmienić zadanie lub wydłużyć okres próby?
Po prostu chcesz z nami pogadać?
Przyjdź na nasze posiedzenie!

Kiedy i gdzie nas spotkasz?

Posiedzenia Komisji w roku harcerskim 2023/2024:
– 14 września
– 12 października
– 9 listopada
– 14 grudnia
– 11 stycznia
– 15 lutego
– 14 marca
– 11 kwietnia
– 9 maja
– 13 czerwca
Godzina posiedzenia: od 17:00
Miejsce posiedzenia: siedziba Hufca ZHP Katowice (ul. Barbary 25a)

Zgłoszenia na KSI

W celu otwarcia próby na stopień, kandydat przesyła najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem komisji na adres KSI (ksi@katowice.zhp.pl):
zgłoszenie na posiedzenie,
wniosek o otwarcie próby (załącznik nr 2 do Regulaminu)
projekt karty próby na stopień (wzory karty prób stanowią załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu).
KSI potwierdza otrzymanie karty próby i wskazuje ewentualne uwagi.
W dniu posiedzenia kandydat zgłasza się osobiście wraz z opiekunem próby na spotkanie z komisją.
W uzasadnionych przypadkach komisja może wyrazić zgodę na udział w nim bez opiekuna lub udział opiekuna w formie zdalnej. Taka sytuacja powinna zostać zgłoszona komisji przed posiedzeniem.
Przy otwarciu próby wymagane jest regulaminowe umundurowanie otwierającego próbę i opiekuna próby.

Więcej informacji o wymaganych dokumentach znajdziesz w Regulaminie

Każda ze zgłoszonych osób otrzyma e-mail zwrotny z informacją, która jest w kolejności na liście.
W razie nie otrzymania e-maila potwierdzającego zgłoszenie prosimy o kontakt telefoniczny – 728 369 566.
Osoby niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w posiedzeniu.

Chcesz zostać opiekunem próby? O tym warto pamiętać:

Opiekunem próby może być:
na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:
uzyskał zgodę właściwej KSI,
ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
ma otwartą próbę harcmistrzowską,
jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę przewodnikowską;
na stopień harcmistrza – harcmistrz.
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.
Opiekun próby musi być przeszkolony do pełnionej funkcji, czyli w ciągu ostatnich 5 lat ukończyć warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie lub warsztaty dla członków KSI. Wyjątek stanowią instruktorzy posiadający Odznakę Kadry Kształcącej. Zapis ten dotyczy opiekunów prób realizowanych w Hufcu ZHP Katowice.

Jak się przygotować?

Poznaj zasady realizacji prób na stopnie instruktorskie w naszym KSI, w pliku znajdziesz odpowiedzi na to jak przygotować się do:

Otwarcia próby
Zmiany punktów na próbie
Zamknięcia próby

Pliki

Skład KSI

hm. Agnieszka Wyszyńska – Przewodnicząca
hm. Arkadiusz Bitman – Zastępca przewodniczącej
phm. Annamaria Stawowy – Zastępczyni przewodniczącej
phm. Agnieszka Idczak – Członkini
hm. Ewa Wawrzyniak – Członkini
hm. Piotr Reimann – Członek
Skip to content