ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Sąd Harcerski Hufca

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować pod adres sad@katowice.zhp.pl

Dyżury

W każdą środę między 17:30 a 18:30
Miejsce dyżurów: siedziba Hufca ZHP Katowice (ul. Barbary 25a)

Czym zajmuje się Sąd Harcerski Hufca?

Sąd Harcerski Hufca, to sąd koleżeński. Jego zadaniem jest rozpatrywanie spraw naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca oraz rozpatrywanie spraw odwoławczych i spornych dotyczących członkostwa instruktorów Hufca.

Skład Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Katowice

hm. Urszula Sodzawiczny


Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca
sad@katowice.zhp.pl
urszula.kupczyk-sodzawiczny@zhp.net.pl

hm. Joanna Migdoł-Bałazy


Zastępca przewodniczącego Sądu Harcerskiego Hufca
joanna.migdol-balazy@zhp.net.pl

hm. Marcin Zieliński


Sekretarz Sądu Harcerskiego Hufca
m.zielinski@zhp.net.pl

hm. Zdzisław Domirski


Członek Sądu Harcerskiego Hufca
zdzislaw.domirski@zhp.net.pl

hm. Joanna Kokkinopoulos


Członek Sądu Harcerskiego Hufca
joanna.kokkinopoulos@zhp.net.pl

hm. Maksymilian Miska


Członek Sądu Harcerskiego Hufca

hm. Czesław Popek


Członek Sądu Harcerskiego Hufca
czeslaw.popek@zhp.net.pl
Skip to content