ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Zbiórki publiczne

NUMER ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 2014/888/OR

Druhno! Druhu!

Chęć organizacji zbiórki publicznej każdorazowo zgłaszamy mailowo do druhny Aleksandry Kobli (aleksandra.kobla@zhp.net.pl) na minimum tydzień przed planowaną akcją.

Organizując zbiórkę publiczną pamiętaj o następujących zasadach:

Wszyscy uczestnicy zbiórki muszą posiadać identyfikatory (wzór identyfikatora znajdziesz poniżej)
Puszki wykorzystywane podczas zbiórki publicznej muszą być zaplombowane i oklejone etykietą z celem zbiórki publicznej (etykietę znajdziesz poniżej). Hufiec ma zgłoszoną zbiórkę ofiarności publicznej na cele statutowe i wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
Osoba odpowiedzialna za zbiórkę ma obowiązek rozliczyć się z Akcji Zarobkowej do dwóch tygodni po zakończonej akcji (chyba, że ustalisz sobie inny termin ze Skarbnikiem Hufca), wypełniając protokół przeliczenia pieniędzy. O poprawnie rozliczonej zbiórce poinformuj mailowo druhnę Aleksandrę Koblę.
Pamiętajmy, że Zbiórka Ofiarności Publicznej jest pewnego rodzaju również akcją wizerunkową. Zadbajmy o schludny wygląd naszego stoiska i osób biorących udział w akcji.
Skip to content