ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Program „Rozwiń się 2.0”

Czym jest „Rozwiń się 2.0” i jaki jest jego cel?

Rozwiń się 2.0, to program rozwojowy, który kierowany jest do członków Hufca Katowice. Działalność naszej instytucji opiera się na pracy wolontariackiej. Prowadzenie jednostek (drużyn, gromad, zespołów metodycznych), zajęć, warsztatów, wydarzeń tematycznych oraz zarządzanie organizacją realizowane są wolontariacko. Stąd wsparcie i motywowanie wolontariuszy jest jednym z kluczowych działań wspierających funkcjonowanie, liczącej prawie 1000 członków, organizacji. Warsztaty kierowane są do wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą między 6 a 16 rokiem życia.

Na czym się skupiamy?

W tym roku szczególnie istotną umiejętnością będzie dla nas koordynacja pracy w małych grupach. Po okresie izolacji, w której znajdowali się młodzi ludzie z powodu epidemii, ważne jest, aby wspierać ich rozwój społeczny, a jednocześnie aby procesy te przebiegały w bezpiecznych warunkach. Położenie podstawy pod dobrze funkcjonujące małe grupy wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, w które chcemy wyposażyć naszych wolontariuszy. W tym celu organizujemy cykl warsztatów „NieZASTĘPowalni” skierowany do wolontariuszy pracujących z młodzieżą od 10 do 16 roku życia oraz cyklu warsztatów „Praca na Szóstkę!” skierowanych do wolontariuszy prowadzących jednostki dla dzieci młodszych (6 – 10 r. ż).

Oprócz wspierania wolontariuszy w tym konkretnym aspekcie, dbamy o stałą motywację i pomoc metodyczną dla osób pracujących z wychowankami organizacji poprzez spotkania tzw. „Forum wymiany doświadczeń”. Forum daje możliwość dyskusji na tematy wybrane przez wolontariuszy, sprawiające im trudność, sprzyjają również tworzeniu poczucia wspólnoty i w naturalny sposób stanowią miejsce wsparcia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wspólnie mamy misję do spełnienia!

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań – realizacja zadania przyczynia się do wypełniania naszej misji. Fundamentem działania naszej organizacji są wolontariusze, uznaliśmy zatem za niezbędne organizowanie§ stałych szkoleń, które pozwalają na stymulację i motywowanie młodych ludzi do bycia wolontariuszami oraz zapewniają jakość pracy.

Skip to content