19.10.2019
Zjazd Zwykły Hufca ZHP Katowice
Druhny i Druhowie!
 
W załączeniu znajdziecie rozkaz zwołujący Zjazd Zwykły Hufca Katowice.
Jednocześnie informujemy, że wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie na adres: biuro@katowice.zhp.pl tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje Komendant Chorągwi lub Pełnomocnik Komendanta Chorągwi. 

Zjazd został zwołany na 17 listopada na godzinę 15:00 w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1, w Sali audytoryjnej Parnassos
 
11.11.2019
Zaliczenie służby instruktorskiej 2018/ 2019
Druhny i Druhowie,
w zakładce DOKUMENTY > ROZKAZY KOMENDANTA HUFCA znajdziecie rozkaz, z zaliczeniem służby instruktorskiej za rok 2018/ 2019. Zachęcamy do zapoznania się z nim.