19.12.2018
Druhu, Druhno - zauważ, doceń i podziękuj

Druhu, Druhno,
zauważ, doceń i podziękuj swoim instruktorom, instruktorkom, harcerzom, harcerkom, partnerom, członkom zespołów.

Zachęcamy do składania wniosków o wyróżnienia hufcowe, przesyłania nominacji w konkursie Niezwyczajni oraz kontakt z Komendą Hufca ws. odznaczeń i nagród chorągwianych oraz ogólnozwiązkowych.

Przyznane odznaczenia, wyróżnienia i nagrody wręczane będą podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej w lutym 2019 r. To także doskonały moment, by nagrodzić tych, którzy działają w Waszych środowiskach. Jeśli macie własne systemy nagród i wyróżnień, chcecie docenić czyjeś zaangażowanie lub podziękować Waszemu przyjacielowi czy darczyńcy podczas Gali - będzie na to czas i miejsce. 

Informacje o dodatkowych odznaczeniach środowisk wręczanych podczas Gali prosimy przesyłać drogą mailową na adres: maja.salik@zhp.net.pl do 5 lutego 2019 r. W informacji prosimy zaznaczyć ile osób będzie wyróżnianych. 
 


ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY HUFCA ZHP KATOWICE

  • List Gratulacyjny Komendanta Hufca Katowice
  • Bene Meritum (Dobrze Zasłużony)
  • Amicus Verus (Prawdziwy Przyjaciel)
  • Medal za zasługi dla Hufca ZHP Katowice w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym

Szczegółowy opis odznaczeń oraz wzór wniosków znajdziecie w dokumencie – System Gratyfikacji Kadry w załączniku.Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: maja.salik@zhp.net.pl 
w temacie: ODZNACZENIA 2019 do 5 lutego 2019 roku.

Jeśli nie ma możliwości przesłania wniosków mailowo można je złożyć wyłącznie w Biurze Komendy Hufca - zostawić na biurku w Biurze pod nieobecność Szefowej Biura.

Wnioski przekazywane na inny adres e-mail lub pozostawione w innym, niż wskazane miejscu mogą nie zostać rozpatrzone.

Na Gali nie będą wręczane Honorowe Odznaki Hufca, które dalej, zgodnie z tradycją, wręczane będą w czasie Apelu z okazji Święta Hufca, we wrześniu.
 


ODZNACZENIA CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

Odznaka „Za Zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP” w stopniu srebrnym lub brązowym.
Szczegółowy opis odznaczeń oraz wzór wniosków znajdziecie w załączonych dokumentach.

Kontakt z Komendą ws. odznaczeń do 31 stycznia 2019 r. Informacje, propozycje kandydatów przyjmowane są drogą mailową pod adresem: maja.salik@zhp.net.pl, w tytule: ODZNACZENIA CHORĄGWIANE 2019. 
 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA OGÓLNOZWIĄZKOWE

  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe - Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” - https://zhp.pl/kapitula,
  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe „Medal Wdzięczności ZHP”,
  • Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”,
  • Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
  • List pochwalny Naczelnika ZHP

Kontakt z Komendą ws. odznaczeń do 5 stycznia 2019 r. Informacje, propozycje kandydatów przyjmowane są drogą mailową pod adresem: maja.salik@zhp.net.pl, w tytule: ODZNACZENIA ZHP 2019. 
 

Podane terminy składania wniosków lub kontaktu ws. wyróżnień uwarunkowany jest terminami posiedzeń kapituł. 
Jednocześnie zaznaczmy, że o odznaczenia chorągwiane wnioskuje Komenda Hufca, natomiast o odznaczenia ogólnozwiązkowe - Komenda Chorągwi. 

18.02.2018
Zbiorcza polisa NNW
Druhny i Druhowie,
Komenda Hufca ZHP Katowice zawarła nową umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, które gwarantuje ubezpieczenie wszystkich członków Hufca ZHP Katowice.

Polisa obowiązuje w terminie od 20.01.2019 r. do 19.01.2020 r. 

W załączniku znajdziecie skan polisy, ogólne warunki ubezpieczenia oraz dodatkowy zakres ubezpieczenia dla ZHP.
Zgodnie z tymi warunkami nie trzeba już ubezpieczać oddzielnie biwaków, których uczestnikami są, harcerze wpisani do ewidencji ZHP (dotyczy to biwaków odbywających się na terytorium Polski, których charaker nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia, np. sportowego).

W razie pytań - prosimy o kontakt z Komendantką Hufca.
09.11.2017
Cashback World
Druhno, Druhu,
jeśli chcesz dołaczyć do programu, dzięki któremu:
- Ty zyskasz na swoich zakupach do 5% zwrotu i możliwości zarobienia jeszcze więcej jeśli tylko będziesz chciał
- Hufiec zyska 0,5% wartości zakupów, którą może przeznaczyć na dofinansowanie swojej działalności

kliknij tutaj i zapisz się :)

Daj znać bezpośrednio do mnie, że to zrobiłeś - to umówimy się na spotkanie instruktorzowe jak korzystać z programu.

Pozdrawiam,

hm. Karolina Chrobok
karolina.chrobok@zhp.net.pl
tel. 795 634 960
27.09.2017
Składki - tytuł przelewu, weryfikacja
Druhny i Druhowie,
we wszystkich sprawach w tym temacie najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: 
karolina.chrobok@zhp.net.pl
- jeśli pytań i trudności będzie sporo postaram się zorganizować spotkanie w tym temacie.
Proszę także o uzbrojenie się w cierpliwość w oczekiwaniu na moje odpowiedzi.

WAŻNE:
Każde środowisko, a konkretnie wyznaczona w środowisku osoba zajmująca się składkami, posiadająca adres w domenie zhp.net.pl, powinna obecnie mieć dostęp do katalogu przeznaczonego do weryfikacji wpłat składek. Jeśli jakieś środowisko jeszcze go nie posiada - proszę o kontakt.

W związku z tym, że spora część obowiązku przypisania składek do konkretnych osób spada na środowiska, proszę informować rodziców o właściwym tytułowaniu przelewów.

Lista przelewów niezidentyfikowanych dostępna jest podczas dyżurów u Komendantki Hufca.

Tytuły przelewów, dotyczące składek członkowskich, powinny wyglądać następująco (niezależnie od informacji we wcześniejszych instrukcjach i wiadomościach):
SKŁADKA CZŁONKOWSKA <środowisko,drużyna> <kwartał> <rok> <dane osoby za którą wpłacana jest składka>


przykłady:
SKLADKA CZLONKOWSKA 86 SZCZEP 1-4 KWARTAŁ 2018 Stefan Kot
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 5 SZCZEP, 8765 DRUZYNA 3-4 KWARTAŁ 2017 Stefan Kot
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 765 DRUZYNA 3-4 KWARTAŁ 2017 Stefan Kot

DODATKOWO:
Z początkiem roku zaczniecie druhowie i druhny wpłacać składki instruktorskie wtedy proszę zacząć tytuł przelewy od słów SKŁADKA INSTRUKTORKSKA
17.01.2019
Zgłoszenia na kurs drużynowych

Chcesz wziąć udział w kursie drużynowych harcerskich lub zuchowych? Zgłoś się już dziś! 


Tegoroczne kursy drużynowych zorganizowane zostaną jeśli zgłosi się ok. 8 osób z naszego hufca. Z uwagi na to prosimy o pre-zgłoszenia na kurs. 

KURS DRUŻYNOWYCH HARCERSKICH: 
Termin: 15-17 marca; 29-31 marca; 12-14 kwietnia 2019 
Osoba do kontaktu ws kursu: phm. Monika Mitas 

KURS DRUŻYNOWYCH ZUCHOWYCH: 
Termin: 17 - 19 maja;  31 maja - 2 czerwca; 9 -11 czerwca
Osoba do kontaktu ws kursu: phm. Kinga Kisielińska 

Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia (31.01.) za pośrednictwem formularza: https://kursy2019.zgloszenia24.pl
Jednocześnie osoby zgłoszone w przypadku realizacji kursu będą miały zapewnione miejsce. 

Potrzebujesz innej formy szkoleniowej? Daj nam znać!