28.01.2020
Karta projektu - organizacja przedsięwzięć dla innych
Druhny i Druhowie – organizatorzy.

Jeśli organizujecie jakieś przedsięwzięcie w którym chcecie aby wzięły udział jednostki z naszego hufca, żeby odbyły się oficjalne zgłoszenia, żeby informacja pojawiła się na stronie i FB Hufca – zgłoście to za pomocą „Karty Projektu”.

Karta projektu:
  • Znajdziecie ją w wersji edytowalnej w załączonym pliku.
  • Zawiera informacje techniczne dotyczące się danego przedsięwzięcia (kiedy, gdzie dla kogo, jak, za ile itd.)*
  • Karta projektu musi być wypełniona przed rozpoczęciem zgłoszeń, publikacją na stronie / FB Hufca
  • Wypełnia ją koordynator i przekazuje do Członka KH odpowiedzialnego za program. Można to zrobić na dwa sposoby:
    1. Umówić się na spotkanie z Członkiem KH ds. programu** i dać wersję papierową (2 kopie)
    2. Wysłać mailowo do Członka KH ds. programu** - musicie dostać maila zwrotnego z potwierdzeniem, że wszystko dotarło, inaczej to nie zadziała.  
 


-----------------------------
* wskazane jest aby imprezy obejmujące działania dla konkretnych pionów metodycznych były konsultowane z właściwym Członkiem Zespołu Metodycznego– chodzi o wyeliminowanie możliwych kolizji terminów.

** ze względu na podział obowiązków Członków KH nie męczcie Kartami Projektu  nikogo innego poza osobą odpowiedzialną za program. Druhnę Komendant i Druha Skarbnika również nie :P
16.12.2019
Rozkaz Komendanta Hufca
Druhny i Druhowie, 
w zakładce DOKUMENTY>ROZKAZY KOMENDANTA HUFCA znajduje się nowy rozkaz L12/2020

Zachęcamy do zapoznania się z nim