ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Komisja Rewizyjna Hufca

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować pod adres rewizyjna@katowice.zhp.pl

Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna Hufca?

Komisja Rewizyjna Hufca jest organem kontrolnym hufca, który odpowiada przed Zjazdem Hufca. KRH realizuje wytyczne Centralnej Komisji Rewizyjnej i działa zgodnie z regulaminem pracy komisji rewizyjnych ZHP oraz przyjętym planem pracy.

Bezpośrednią kontrolę nad KRH Katowice pełni Komisja Rewizyjna Chorągwi Śląskiej

Zadania Komisji Rewizyjnej Hufca

Czuwanie nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
sprawowanie kontroli nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
ocena realizacji programu rozwoju hufca,
przedstawianie komendzie hufca informacji zaleceń i wniosków.

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Katowice

phm. Piotr Opoka


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
rewizyjna@katowice.zhp.pl
piotr.opoka@zhp.net.pl

hm. Katarzyna Bobak


Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca
k.bobak@zhp.net.pl

pwd. Łukasz Czarnecki


Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca
czarnecki.lukasz@zhp.net.pl

phm. Maria Bialik


Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca
maria.bialik@zhp.net.pl

pwd. Karolina Szołtys


Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
karolina.szoltys@zhp.net.pl
Skip to content