ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

ROHiS

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Program jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność harcerska jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

Program adresujemy przede wszystkim do organizacji objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Będziemy udzielać rocznych dotacji na rozwój instytucjonalny ściśle powiązany z działalnością programową.

Organizacje harcerskie, które otrzymają wsparcie w ramach Programu, będą realizować działania w ramach następujących zadań:

Zadanie 1 – wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich
Zadanie 2 – wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

Dzięki środkom pozyskanym z programu udało nam się:

zmodernizować budynek Hufca
wyremontować część bazy w Zarzeczu
zorganizować przedsięwzięcia metodyczno- programowe
przeprowadzić warsztaty z systemu WordPress
zorganizować cykl warsztatów ekologicznych
zorganizować cykl warsztatów „Harcerska złota rączka”
Skip to content