ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Tytuł Katowickiej Drużyny

Druhny i Druhowie,

przekazujemy do Waszej dyspozycji szczegóły propozycji programowej Katowicka Drużyna.

Gorąco zachęcamy do jej realizacji w ramach swoich śródrocznych działań harcerskich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie kierować swoje pytania do właściwego dla danego pionu Namiestnika oraz członka KH ds. programu.

Skip to content