ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Biwaki i wyjścia

Wyjście

To forma pracy, w której spędza się czas poza stałym miejscem zbiórek, np. festiwal, kino, teatr, udział w imprezach jednodniowych organizowanych przez inne środowiska harcerskie. Wyjście nie obejmuje noclegu.

Zgłoszenia wyjścia dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy, nie później niż na 5 dni przed planowanym wyjściem. Wyjścia nie muszą być dodatkowo zatwierdzane w Hufcu.

Biwaki

To organizowana przez jednostki forma pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).

Osoby organizujące biwak zobowiązane są do:

nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku zgłosić biwak korzystając z formularza
nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku (najpóźniej w środę przed wyjazdem) dostarczyć któremuś z członków Komendy Hufca do podpisu:
kartę biwaku,
listę uczestników,
preliminarz,
plan wyjazdu.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dwóch kopiach – jedna dla Komendy Hufca, druga dla organizatora.

Potrzebne pliki

Instrukcja wypełniania karty biwaku – pobierz
Karta biwaku (wersja edytowalna) – pobierz
Karta biwaku (pdf) – pobierz
Preliminarz biwaku – pobierz
Lista uczestników biwaku – pobierz
Wzór listy do podpisu – pobierz

W razie pytań, problemów lub wątpliwości w kwestii zgłaszania wyjść lub zgłaszania i zatwierdzania biwaków prosimy o kontakt z Szefową biura hufca – pwd. Antoniną Łysakowską (antonina.lysakowska@zhp.net.pl, 575928964)

Skip to content