ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

TIPI i wsparcie IT

TRAFIŁEŚ NA STRONĘ HELPDESKU HUFCA ZHP KATOWICE.

Jeśli szukasz pomocy w innym Hufcu napisz proszę do swojego drużynowego/administrator hufca.

Błędy, problemy oraz prośby o zmiany danych prosimy kierować na: helpdesk@katowice.zhp.pl

Prośby o reset dwuskładnikowej weryfikacji i haseł kont w Office 365 prosimy kierować na helpdesk.zhp.pl

Aktualnymi administratorami Tipi na szczeblu Hufca są:

Patryk Kotowicz HR
dh Bartosz Książek
hm. Grzegorz Wąs

TIPI to system ewidencyjny członków ZHP. Celem działania systemu ewidencyjnego jest gromadzenie informacji o członkach naszej organizacji w jednym, bezpiecznym miejscu, a także śledzenie liczebności naszej organizacji. W związku z tym w Tipi masz możliwość ewidencjonowania danych członkowskich między innymi takich jak: stopnie, sprawności, odznaczenia, odbyte kursy i szkolenia.

TIPI jest także miejscem, w którym rodzice będą mogli wyrazić zgodę na przynależność do ZHP swojego dziecka zaznaczając jednocześnie wszystkie niezbędne zgody dzięki czemu każdy drużynowy będzie miał możliwość bieżącego ich śledzenia.

WAŻNE!  

Administratorami TIPI mogą być tylko osoby, które przeszły szkolenie, posiadają konta w domenie zhp.pl (Office 365) i mają podpisane umowy wolontariackie oraz te o przetwarzaniu danych osobowych. 

Skip to content