ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Przekaż nam swoje 1.5% podatku

Numer KRS 0000273051

Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Katowice

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1.5% dla Hufca Katowice jest niezwykle proste.

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego (https://podatki.gov.pl) i wskażesz Hufiec Katowice w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swoje 1.5%, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już swoje 1.5% na Hufiec Katowice – spokojnie!
Portal Podatkowy już wpisał Hufiec Katowice jako organizację, której zostanie przekazany Twoje 1.5%. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1.5% na Hufiec Katowice?
Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”. Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi i wskaż cel szczegółowy, czyli HUFIEC KATOWICE. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twoje 1.5%, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online, trafi do Hufca Katowice.

Oczywiście, nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.
Wypełnij wtedy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1.5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000273051.

fot. Monika Kołton
fot. Monika Kołton

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), nie może ona jednak przekraczać 1.5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pamiętaj by w rubryce „Cel szczegółowy 1.5%” wpisać: Hufiec ZHP Katowice.

Co dzieje się z otrzymanymi środkami z 1.5%?

Środki przekazujemy na bieżącą działalność statutową Hufca, a w szczególności:

dofinansowujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych i drużyn harcerskich;
dofinansowujemy organizowane przez nas imprezy: biwaki, nocowania, teleturnieje, itp.;
przeznaczamy je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci – by brak pieniędzy nie był czynnikiem decydującym o tym, że dziecko pracujące przez cały rok z drużyną nie pojedzie na wspólny obóz;
szkolimy kadrę – bo dobrze wyszkolona kadra jest gwarantem bezpiecznej i wartościowej przygody Waszych dzieci;
remontujemy i zakupujemy sprzęt obozowy, biwakowy i szkoleniowy;
kupujemy materiały programowe do pracy śródrocznej;

Dziękujemy za Wasze wsparcie! 🙂

Skip to content