ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Zatwierdzanie planów pracy

Druhny i Druhowie,

Termin oddawania planów pracy na rok harcerski 2022/23 –>  od 19 do 25 września 2022.

Możliwość „wrzucenia” planów pracy będzie możliwa tylko w powyższym terminie –> komendantom szczepów oraz drużynowym jednostek samodzielnych na ten czas zostanie przydzielony dostęp do dedykowanego dla Was folderu na platformie zhp.net.

Spotkanie „wielkie podpisywanie i konsultowanie planów” obędzie się w dwóch terminach 11.10 oraz 13.10 godzina 18:00-20:00 budynek Hufca ZHP Katowice –> prosimy, aby każdy drużynowy pojawił się z 2 kopiami swojego planu pracy osobiście – na pewno znajdzie się coś przy okazji do obgadania 🙂

Jeśli dana jednostka nie będzie w stanie dostarczyć planu pracy w ww. terminie prosimy o kontakt z instruktorem odpowiedzialnym za dany pion lub z członkiem KH ds. programu i pracy z kadrą najpóźniej w dniu 25.09.2022:

  • Pion zuchowy – phm. Anna Tymińska anna.tyminska@zhp.net.pl / phm. Joanna Węgrzyk – joanna.wegrzyk@zhp.net.pl /pwd. Maria Bialik – maria.bialki@zhp.net.pl 
  • Pion harcerski – phm. Wojciech Węgrzyk – wojciech.wegrzyk@zhp.net.pl / phm. Monika Mitas / pwd. Bartosz Bialik – bartosz.bialik@zhp.net.pl
  • Pion harcerzy starszych – phm. Monika Mitas – monika.mitas.zhp.net.pl / hm. Alina Kurowska-Domagała – alina.kurowska@zhp.net.pl 
  • Pion wędrowniczy – hm. Alina Kurowska-Domagała – alina.kurowska@zhp.net.pl

Czuwaj!

hm Alina Kurowska-Domagała
660-476-878
alina.kurowska@zhp.net.pl


Zastępca KH ds. programu i pracy z kadrą
ZHP Hufiec Katowice

Skip to content