ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Inscenizacja Historyczna „Wieża’39”

Inscenizacja Historyczna „Wieża’39” to żywa lekcja historii związana z wydarzeniami, które miały miejsce na terenie miasta Katowice w 1939 roku. Inscenizacja odbywa się w Parku Kościuszki w pierwszych dniach września. Jej miejsce nie jest przypadkowe- Wieża Spadochronowa w Parku Kościuszki jest jedynym takim obiektem w Polsce.

Poza wartością kulturalną wieży, nie można zapomnieć, że jest to jeden ze znaczących symboli historii miasta Katowice. Symbol, który przypomina o bohaterskich czynach i heroizmie osób, które walczyły o wolność miasta podczas II Wojny Światowej. Inscenizacja jest integralną częścią odbywającego się w tym samym miejscu i czasie Festynu pod Wieżą Spadochronową. Hufiec ZHP Katowice, jako jedna z największych organizacji pozarządowych na terenie Katowic, czerpie wzorce z postawy Bohaterów Wieży Spadochronowej oraz chce przekładać na kolejne pokolenia ich patriotyzm, jak również pielęgnować pamięć o nich wśród mieszkańców Katowic. Inscenizacja Historyczna ma na celu kultywowanie dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie tradycji narodowej i regionalnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Przedstawia ona jeden z możliwych przebiegów zdarzeń u stóp Wieży Spadochronowej we wrześniu 1939 r. Inscenizacja jest autorskim spektaklem instruktorów Hufca.

fot. Marek Czerniak
Skip to content