ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

System Gratyfikacji Kadry

Zał. nr 1 – System Gratyfikacji Kadry w Hufcu ZHP Katowice
Zał. nr 2 – Wniosek o odznaczenie/wyróżnienie dla członków ZHP
Zał. nr 3 – Wniosek o przyznanie Statuetki „Dębowych Liści”
Zał. nr 4 – Wniosek o przyznanie Złotego Medalu „Za zasługi dla Hufca ZHP Katowice” dla jednostki ZHP
Zał. nr 5 – Wniosek o odznaczenie/wyróżnienie dla Sojuszników Harcerstwa
Skip to content