Druhny i Druhowie,
przekazujemy do Waszej dyspozycji wzory planów pracy na rok harcerski 2018/ 2019.

Każdy dokument ze wzorem ma odpowiedni dopisek:
 • Zuchy – dla gromad zuchowych,
 • Harcerze – dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich oraz wielopoziomowych,
 • Wędrownicy – dla drużyn wędrowniczych,
 • Krąg instruktorski – dla kręgów instruktorskich, starszyzny oraz seniorskich,
 • Klub specjalnościowy – dla klubu specjalnościowego,
 • Krąg akademicki – dla kręgu akademickiego,
 • Szczep – dla szczepu oraz związku drużyn.
Druhno, Druhu,
plany pracy przekazujemy do hufca za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rzeczy, o których musicie pamiętać podczas pisania maila:
 • mail wysyła komendant szczepu/ drużynowy drużyny samodzielnej;
 • jeden mail zawiera wszystkie plany pracy jednostek danego środowiska oraz plan pracy szczepu
 • maila należy wysłać do 20.09.2018 r.;
 • tytuł maila: numer środowiska/plany pracy 2018-19;
 • adres: alina.kurowska@zhp.net.pl
Termin oddawania planów pracy jednostek przez komendantów szczepów to 20.09.2018 r.
pwd. Maja Salik
2016-08-06 13:23