2018-09-02
Katowicka Drużyna
Druhny i Druhowie,

przekazujemy do Waszej dyspozycji szczegóły propozycji programowej Katowicka Drużyna.

Gorąco zachęcamy do jej realizacji w ramach swoich śródrocznych działań harcerskich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie kierować swoje pytania do właściwego dla danego pionu Namiestnika oraz członka KH ds. programu.
 
Hufcowy Zespół Programowy
2018-09-01 01:00