2017-09-27
Składki - tytuł przelewu, weryfikacja
Druhny i Druhowie,
we wszystkich sprawach w tym temacie najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: 
karolina.chrobok@zhp.net.pl
- jeśli pytań i trudności będzie sporo postaram się zorganizować spotkanie w tym temacie.
Proszę także o uzbrojenie się w cierpliwość w oczekiwaniu na moje odpowiedzi.

WAŻNE:
Każde środowisko, a konkretnie wyznaczona w środowisku osoba zajmująca się składkami, posiadająca adres w domenie zhp.net.pl, powinna obecnie mieć dostęp do katalogu przeznaczonego do weryfikacji wpłat składek. Jeśli jakieś środowisko jeszcze go nie posiada - proszę o kontakt.

W związku z tym, że spora część obowiązku przypisania składek do konkretnych osób spada na środowiska, proszę informować rodziców o właściwym tytułowaniu przelewów.

Lista przelewów niezidentyfikowanych dostępna jest podczas dyżurów u Komendantki Hufca.

Tytuły przelewów, dotyczące składek członkowskich, powinny wyglądać następująco (niezależnie od informacji we wcześniejszych instrukcjach i wiadomościach):
SKŁADKA CZŁONKOWSKA <środowisko,drużyna> <kwartał> <rok> <dane osoby za którą wpłacana jest składka>


przykłady:
SKLADKA CZLONKOWSKA 86 SZCZEP 1-4 KWARTAŁ 2018 Stefan Kot
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 5 SZCZEP, 8765 DRUZYNA 3-4 KWARTAŁ 2017 Stefan Kot
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 765 DRUZYNA 3-4 KWARTAŁ 2017 Stefan Kot

DODATKOWO:
Z początkiem roku zaczniecie druhowie i druhny wpłacać składki instruktorskie wtedy proszę zacząć tytuł przelewy od słów SKŁADKA INSTRUKTORKSKA
hm. Karolina Chrobok
2018-12-05 23:00