Druhu, Druhno,
zauważ, doceń i podziękuj swoim instruktorom, instruktorkom, harcerzom, harcerkom, partnerom, członkom zespołów.

Zachęcamy do składania wniosków o wyróżnienia hufcowe, przesyłania nominacji w konkursie Niezwyczajni oraz kontakt z Komendą Hufca ws. odznaczeń i nagród chorągwianych oraz ogólnozwiązkowych.

Przyznane odznaczenia, wyróżnienia i nagrody wręczane będą podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej w lutym 2019 r. To także doskonały moment, by nagrodzić tych, którzy działają w Waszych środowiskach. Jeśli macie własne systemy nagród i wyróżnień, chcecie docenić czyjeś zaangażowanie lub podziękować Waszemu przyjacielowi czy darczyńcy podczas Gali - będzie na to czas i miejsce. 

Informacje o dodatkowych odznaczeniach środowisk wręczanych podczas Gali prosimy przesyłać drogą mailową na adres: maja.salik@zhp.net.pl do 5 lutego 2019 r. W informacji prosimy zaznaczyć ile osób będzie wyróżnianych. 
 


ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY HUFCA ZHP KATOWICE

  • List Gratulacyjny Komendanta Hufca Katowice
  • Bene Meritum (Dobrze Zasłużony)
  • Amicus Verus (Prawdziwy Przyjaciel)
  • Medal za zasługi dla Hufca ZHP Katowice w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym

Szczegółowy opis odznaczeń oraz wzór wniosków znajdziecie w dokumencie – System Gratyfikacji Kadry w załączniku.Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: maja.salik@zhp.net.pl 
w temacie: ODZNACZENIA 2019 do 5 lutego 2019 roku.

Jeśli nie ma możliwości przesłania wniosków mailowo można je złożyć wyłącznie w Biurze Komendy Hufca - zostawić na biurku w Biurze pod nieobecność Szefowej Biura.

Wnioski przekazywane na inny adres e-mail lub pozostawione w innym, niż wskazane miejscu mogą nie zostać rozpatrzone.

Na Gali nie będą wręczane Honorowe Odznaki Hufca, które dalej, zgodnie z tradycją, wręczane będą w czasie Apelu z okazji Święta Hufca, we wrześniu.
 


ODZNACZENIA CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

Odznaka „Za Zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP” w stopniu srebrnym lub brązowym.
Szczegółowy opis odznaczeń oraz wzór wniosków znajdziecie w załączonych dokumentach.

Kontakt z Komendą ws. odznaczeń do 31 stycznia 2019 r. Informacje, propozycje kandydatów przyjmowane są drogą mailową pod adresem: maja.salik@zhp.net.pl, w tytule: ODZNACZENIA CHORĄGWIANE 2019. 
 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA OGÓLNOZWIĄZKOWE

  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe - Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” - https://zhp.pl/kapitula,
  • Harcerskie Odznaczenie Honorowe „Medal Wdzięczności ZHP”,
  • Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”,
  • Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
  • List pochwalny Naczelnika ZHP

Kontakt z Komendą ws. odznaczeń do 5 stycznia 2019 r. Informacje, propozycje kandydatów przyjmowane są drogą mailową pod adresem: maja.salik@zhp.net.pl, w tytule: ODZNACZENIA ZHP 2019. 
 

Podane terminy składania wniosków lub kontaktu ws. wyróżnień uwarunkowany jest terminami posiedzeń kapituł. 
Jednocześnie zaznaczmy, że o odznaczenia chorągwiane wnioskuje Komenda Hufca, natomiast o odznaczenia ogólnozwiązkowe - Komenda Chorągwi. 

phm. Marta Cieśla
2018-12-19 12:57