2018-11-06
KSI - nowy adres e-mail
Druhno, Druhu,
jeśli w najbliższym czasie planujesz wybrać się na posiedzenie naszej KSI spieszymy z informacją, iż zmienił się adres e-mail, na który należy dokonać zgłoszenia. Nowy adres to: ksi.hufiec.katowice@gmail.com

Dla przypomnienia przesyłamy poniżej informacje o tym, w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia na KSI:

1. Aby zgłosić swój udział w posiedzeniu Komisji Stopni Istruktorskich Hufca ZHP Katowice, konieczne jest wysłanie e-maila na adres ksi.hufiec.katowice@gmail.com do końca tygodnia poprzedzającego posiedzenie. 
Posiedzenia KSI odbywają się w drugi czwartek każdego miesiąca o 18:00.

 2. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko, sprawę, w której przychodzimy (np. otwarcie, zamknięcie, przedłużenie próby) oraz imię i nazwisko opiekuna.

 3. Każda ze zgłoszonych osób, w poniedziałek poprzedzający posiedzenie KSI, otrzyma email zwrotny z informacją, która jest na liście. 

4. W razie nie otrzymania emaila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny – 728 369 566.

* Osoby nie zgłoszone w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w posiedzeniu.


Data posiedzenia: drugi czwartek każdego miesiąca
Godzina posiedzenia: 18:00
Miejsce posiedzenia: Hufiec ZHP Katowice (ul. Barbary 25a)

Pozostałe informacje dotyczące KSI Hufca Katowice znaleźć można na naszej stronie w zakładce Dokumenty > Komisja Stopni Instruktorskich
(http://katowice.zhp.pl/site/artykul?id=395)
pwd. Maja Salik
2018-11-06 10:27