2018-11-06
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Giszowiec
Druhny i Druhowie,
XVI Środowiskowy Szczep Harcerski „Giszowiec” zaprasza na 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

TERMIN:
25 listopada 2018 r.(niedziela)
godzina 13:00

MIEJSCE:
Miejski Dom Kultury w Giszowcu, Plac pod Lipami 1

KOSZT:
Udział w Festiwalu jest bezpłatny

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zespołów można dokonać za pomocą poczty elektroniczną w terminie do 20.11.2018 r. na adres email: olamek@interia.eu

WARUNKI UDZIAŁU W FESTIWALU:
  1. W Festiwalu mogą wziąć udział Gromady Zuchowe oraz Drużyny Harcerskie będące członkami Hufca ZHP Katowice
  2. Uczestnicy przygotowują dwie piosenki harcerską i turystyczną
  3. Maksymalny czas występu nie może przekroczyć 10 minut ( łącznie z przygotowaniem)
  4. Zespół powinien posiadać jednolite umundurowanie lub strój
  5. O udziale w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń

Regulamin Festiwalu oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie w załączniku.
pwd. Maja Salik
2018-11-06 10:10