Druhny i Druhowie,
w załączeniu przesyłamy rozkaz z zaliczeniem służby instruktorskiej za rok 2017/ 2018. 

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” (również w załączniku):

"35. W przypadku niezaliczenie służby instruktorskiej zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia odwołania do właściwego sądu harcerskiego. Odwołanie należy złożyć w terminie określonym w osobnych przepisach. Zaleca się zainteresowanemu, by przed złożenienem odwołania, o którym mowa w punkcie niniejszym, skontaktował się z komendantem właściwym do zaliczenia służby instruktorskiej celem podjęcia próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w szczególności ustalenia, z przyczyn nie doszło do zaliczenia tej służby"

W związku z powyższym, w razie wątpliwości dotyczących listy z zaliczeniem służby, prosimy o pilny, bezpośredni kontakt z druhną Komendant - malgorzata.dudek@katowice.zhp.pl
pwd. Maja Salik
2018-10-27 13:27