2018-10-14
Warsztaty LIDER + I
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej serdecznie zaprasza na warsztaty
Lider + - Moduł I: kierowanie ludźmi w praktyce 

Termin: 9 - 10 listopada 2018 
piątek: 18:00 - 21:00 
sobota: 8:00 - 21:00 

Miesjce: 
Budynek Hufca ZHP Katowice 
ul. Barbary 25A 

Prowadząca: hm. Anita Dzik 

Koszt: 70 zł (płatność po ogłoszeniu listy uczestników), w tym: 
- materiały 
- przewy kawowe 
- obiad w sobotę 

Warunki uczestnictwa: 
- stopień instruktorski 
- przydział do zespołu instruktorskiego 
- chęć poznawania i rozwijania siebie 

Pierwszeństwo udziału w mają instruktorzy Hufca ZHP Katowice i pełniący funkcję szefa zespołu instruktorskiego

Zgłoszenia: 
Przyjmowane są za pośrednictwem formularza: https://liderpluskatowice.zgloszenia24.pl do 25.10. godz. 20:00. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjeciem na warsztaty. Udział zostanie potwierdzony.  

Ogłoszenie listy uczestników: 
26 października 2018r. godz.: 20:00 
hm. Anita Dzik
2018-10-14 09:22