Druhny, Druhowie,
poniżej przekazujemy Wam pakiet informacji dotyczących wdrażania RODO w ZHP. Koniecznie zapoznajcie się z tymi informacjami.
 
1) Zostały zaktualizowane załączniki Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego w zakresie uzupełnienia klauzul informacyjnych

Zmianie uległy następujące załączniki:
- zgoda na przynależność do ZHP,
- deklaracja członkowska,
- deklaracja drużynowego.

Należy w tym roku zebrać od wszystkich harcerzy i ich rodziców/ opiekunów NOWE zgody na przynależność zgodne ze zaktualizowanym wzorem. Nawet, jeśli jakiś harcerz już złożył taką zgodę/ deklarację w przeszłości należy poprosić o wypełnienie dokumentu jeszcze raz.
 
2) W załączeniu przesyłamy także Procedurę RODO dla instruktorów, która zawiera pakiet informacji o tym:
- czym są dane osobowe, 
- kiedy i w jaki sposób można je przetwarzać, 
- reguły postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych, 
- ogólne zasady bezpieczeństwa danych osobowych, 
- zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT, 
- szczególne zasady bezpieczeństwa danych osobowych w terenie, 
- informacje o współpracy z inspektorem ochrony danych,
- informacje o udostępnianiu danych. 

Każdy drużynowy/ załogowy i komendant szczepu musi koniecznie zapoznać się z tymi informacjami.
 
3) Przygotowana została strona dotyczącą RODO, którą znajdziecie pod adresem www.zhp.pl/rodo/. Na niej znajdują się klauzule informacyjne (niektóre z klauzul w dokumentach stosowane są w wersji skróconej odsyłając do pełnej wersji klauzuli właśnie pod tym adresem).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres maja.salik@zhp.net.pl

Można również kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych w ZHP - Agnieszką Orzechowską - rodo@zhp.pl
pwd. Maja Salik
2018-10-12 13:32