2018-10-12
WAŻNE! - Zgoda na przynależność do ZHP
Druhny, i Druhowie,
przekazujemy poniżej kilka informacji, dotyczących wdrażania RODO w ZHP:
 
1) Zostały zaktualizowane załączniki Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego w zakresie uzupełnienia klauzul informacyjnych

Zmianie uległy następujące załączniki:
- zgoda na przynależność do ZHP,
- deklaracja członkowska,
- deklaracja drużynowego.

Zgodnie z Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego:
"Osoby wstępujące do ZHP stają się członkami jednostki z chwilą złożenia jej szefowi:
  1. zgody na przynależność lub deklaracji członkowskiej i uzyskania przydziału służbowego do tej jednostki - w przypadku osób, które w myśl odrębnych przepisów będą miały przydział służbowy do gromady, drużyny lub kręgu akademickiego;
  2. deklaracji członkowskiej i uzyskania przynależności do tej jednostki od właściwego komendanta - w przypadku pozostałych osób."
W załączeiu przesyłamy zaktualizowane dokumenty oraz pełną Instrukcję tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.
W tym roku należy zebrać od wszystkich harcerzy i rodziców dane na NOWYCH WZORACH deklaracji i zgód. Nawet, jeśli mieliście już zebrane zgody, trzeba to zrobić ponownie według nowych przepisów.

2) W załączeniu przesyłamy także Procedurę RODO dla instruktorów, która zawiera pakiet informacji o tym:
- czym są dane osobowe, 
- kiedy i w jaki sposób można je przetwarzać, 
- reguły postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych, 
- ogólne zasady bezpieczeństwa danych osobowych, 
- zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT, 
- szczególne zasady bezpieczeństwa danych osobowych w terenie, 
- informacje o współpracy z inspektorem ochrony danych,
- informacje o udostępnianiu danych. 
 
3) Została przygotowana strona dotyczącą RODO, którą znajdziecie pod adresem www.zhp.pl/rodo/. Znajdują się na niej klauzule informacyjne (niektóre z klauzul w dokumentach stosowane są w wersji skróconej odsyłając do pełnej wersji klauzuli właśnie pod tym adresem).
 
W razie pytań/ wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres maja.salik@zhp.net.pl
Można również kontaktować się z inspektorem ochrony danych w ZHP - Agnieszką Orzechowską - rodo@zhp.pl
pwd. Maja Salik
2018-10-12 13:16