2018-10-12
Deklaracje przynależności do ZHP a RODO
Druhny Drużynowe i Druhowie Drużynowi,
w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nowych wzorów deklaracji przynależności do ZHP i innych dokumentów członków ZHP, uwzględniających przepisy RODO informuję, iż czekamy na zatwierdzenie tych wzorów przez nasze jednostki nadrzędne oraz uzupełnienie ich o niezbędne dane.

Jak tylko otrzymamy takie zatwierdzone wzrory dokumentów niezwłocznie Wam je przekażemy, byście mogli rozdać je harcerzom i ich rodzicom do podpisu.

Niestety nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego procesu, dlatego bardzo prosimy w tej kwestii o cierpliwość. Niebawem otrzymacie zestaw dokumentów :)
pwd. Maja Salik
2018-10-12 00:19