Druhno, Druhu!
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej zaprasza na Kurs Przewodnikowski DLACZEGO?

Na wspólne 3 weekendy zapraszamy tych, którzy przygotowują się do roli instruktora ZHP, szukają własnej harcerskiej ścieżki oraz są otwarci na pogłębienie swojej wiedzy.

Termin:
19-21.10.2018
16-18.11.2018
30.11-2.12.2018

Miejsce:
-Katowice (m.in. budynek komendy Hufca Katowice, ul. Barbary 25A)

Wymagania wobec uczestników:
- ukończone 16 lat (rocznikowo),
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
- opłacone składki członkowskie za rok 2018,
- akceptacja regulaminu kursu,
- możliwość udziału w minimum 80% zajęć

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego https://kurs_PWD_dlaczego.zgloszenia24.pl do 14.10.2018r. (formularz aktywny będzie do godz. 23:00) 

Pierwszeństwo przyjęcia mają członkowie Hufca ZHP Katowice z otwartą próbą przewodnikowską. Osoby spoza Hufca ZHP Katowice będą przyjmowane jeśli zostaną wolne miejsca. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń osób, które nie spełniają wymagań wobec uczestników kursu oraz nie będą mogły uczestniczyć w min. 80% zajęć.
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.
Udział w kursie potwierdzony zostanie do 16.10.2018 r.

Koszt uczestnictwa:
- 155,00 zł członkowie Hufca ZHP Katowice
- 175,00 zł pozostali ( Uwaga! Rekrutacja uczestników spoza hufca rozpocznie się jeśli zostaną wolne miejsca na kursie)

Cena obejmuje:
- ubezpieczenie
- zakwaterowanie w budynku hufca(warunki biwakowe)
- materiały szkoleniowe
- obiady w soboty
- bufet herbaciano - kawowy
- wydanie dyplomu

Wpłaty:
Opłatę za kurs należy wpłacić po potwierdzeniu zakwalifikowania na rachunek bankowy:
BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001 w terminie 16.10.2018 r.

W tytule przelewu prosimy podać: Kurs PWD dlaczego?/2018/imię i nazwisko kursanta/hufiec.

Brak wpłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z lisy uczestników.

 

Kadra kursu:

phm. Marta Cieśla – SOKK 978/2018
phm Joanna Migdoł-Bałazy- BOKK 1192/2018
hm Ewa Wawrzyniak- SOKK 700/2018
phm Kinga Kisielińska
phm Monika Mitas

Kontakt ws. kursu:
phm Joanna Migdoł-Bałazy
mail: joanna.balazy@o2.pl
tel.: 601306050

phm. Joanna Bałazy
2018-09-26 14:50