Druhny i Druhowie,
w załączniku udostępniamy Wam zakresy obowiązków Komendanta i członków Komendy Hufca.
Zakresy stanowią załacznik do Uchwały nr 04/KH/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Mamy nadzieję, że ułatwi to odpowiedź na pytanie "do kogo się zgłosić z tą sprawą?".

Jednocześnie przypominamy, że dyżur Biura i Komendy Hufca odbywa się w środy w godzinach 18:00 do 20:00.

A w przypadku spraw, niewymagających spotkania lub w celu umówienia innego terminu spotkania, niż w czasie dyżuru zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
pwd. Maja Salik
2017-04-06 11:25