2017-04-05
Zasady zmiany/ powołania drużynowego/ komendanta szczepu/ związku drużyn
Druhny i Druhowie,
w załączeniu przesyłamy dokument określający zasady zmiany oraz powołania nowego drużynowego/ komendanta szczepu lub związku drużyn ("Zasady powołania, zmiany drużynowego, komendanta szczepu, związku drużyn w Hufcu Katowice.pdf") wraz ze wszyskimi potrzebnymi załącznikami.
Dokument został przyjęty Uchwałą Komendy Hufca ZHP Katowice nr 02/KH/2016, z dnia 21 listopada 2016 r.

Dodatkowo załączamy instrukcie tworzenia drużyn. gromad, a także szczepów i związków drużyn Głównej Kwatery ZHP.

W razie pytań dotyczących dokumentów lub procedury zmiany i powołania osób na powyższe funkcje prosimy kontaktować się z pwd. Mają Salik (maja.salik@zhp.net.pl).
 
pwd. Maja Salik
2017-04-06 11:25