2016-04-06
Sąd Harcerski Hufca - terminy posiedzeń
Druhny i Druhowie,
Sąd Harcerski Hufca ZHP Katowice podaje do wiadomości terminy dyżurów.
Dyżury Sądu odbywają się w każdą środę od godziny 17:00 do 18:00.

07.12.2016 r. - hm. Walenty Nendza
14.12.2016 r. - hm. Arkadiusz Langosz
11.01.2017 r. - hm. Walenty Nendza
01.02.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
08.02.2017 r. - hm. Arkadiusz Langosz
15.02.2017 r. - hm. Walenty Nendza
01.03.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
08.03.0217 r. - hm. Arkadiusz Langosz
15.03.2017 r. - hm. Walenty Nendza
22.03.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
29.03.2017 r. - hm. Arkadiusz Langosz
05.04.2017 r. - hm. Walenty Nendza
12.04.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
19.04.2017 r. - hm. Arkadiusz Langosz
26.04.2017 r. - hm. Walenty Nendza
10.05.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
24.05.2017 r. - hm. Walenty Nendza
31.05.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
07.06.2017 r. - hm. Arkadiusz Langosz
14.06.2017 r. - hm. Walenty Nendza
23.06.2017 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
pwd. Maja Salik
2016-04-06 19:09