Chcesz otworzyć lub zamknąć próbę instruktorską?
Potrzebujesz zmienić zadanie lub wydłużyć okres próby?
Po prostu nas chcesz z nami pogadać?
Przyjdź na nasze posiedzenie!

Zgłoszenia na KSI:
1. Aby zgłosić swój udział w posiedzeniu Komisji Stopni Istruktorskich Hufca ZHP Katowice, konieczne jest wysłanie e-maila na adres ksi@katowice.zhp.pl do końca tygodnia poprzedzającego posiedzenie. 
Przypomnienie: posiedzenia KSI odbywają się w drugi czwartek miesiąca o 18:00.
 2. E-mail powinien zawierać imię i nazwisko, sprawę, w której przychodzimy (np. otwarcie, zamknięcie, przedłużenie próby) oraz imię i nazwisko opiekuna.
 3. Każda ze zgłoszonych osób, w poniedziałek poprzedzający posiedzenie KSI, otrzyma email zwrotny z informacją, która jest na liście. 
* Osoby nie zgłoszone w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w posiedzeniu.


Godzina Posiedzenia: 18:00
Miejsce Posiedzenia: Hufiec ZHP Katowice

Skład KSI

hm. Anita Dzik - przewodnicząca
hm. Elżbieta Abramowicz - Chachuła - zastępca
hm. Adam Bałazy - zastępca
phm. Annamaria Stawowy - sekretarz
hm. Piotr Reiman
hm. Patryk Chrobak
hm. Arkadiusz Bitman
hm. Agnieszka Wyszyńska
KSI
2016-03-06 00:37