Druhny i Druhowie,
w dokumencie "Zasady organiazcji biwaku i wyjścia", w załączniku, znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego, jak zgłosić wyjście oraz zatwierdzić biwak lub inny wyjazd w Hufcu ZHP Katowice.


Poniżej skrót najważniejszych informacji:

Wyjście
to forma pracy, w której spędza się czas poza stałym miejscem zbiórek, np. festiwal, kino, teatr, udział w imprezach jednodniowych organizowanych przez inne środowiska harcerskie. Wyjście nie obejmuje noclegu.

Zgłoszenia wyjścia dokunuje się poprzez formularz zgłoszeniowy: https://wyjscia.zgloszenia24.pl - nie później niż na 5 dni przed planowanym wyjściem. Wyjścia nie muszą być dodatkowo zatwierdzane w Hufcu.


Biwak
to organizowana przez jednostki forma pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/ zimowisko).

Osoby organizujące biwak zobowiązane są
1) nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku zgłosić biwak korzystając z formularza: https://biwaki_katowice.zgloszenia24.pl/

2) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku (napóźniej w środę przed wyjazdem) dostarczyć któremuś z członków Komendy Hufca do podpisu
- kartę biwaku (z numerem polisy ubezpieczeniowej!),
- listę uczestników,
- preliminarz
- i plan wyjazdu.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w DWÓCH KOPIACH - jedna dla Komendy Hufca, druga dla organizatora.
Wzory dokumentów, które należy dostarczyć przed wyjazdem znajdują się w załączniku.


---
W razie pytań, problemów lub wątpliwości w kwestii zgłaszania wyjść lub zgłaszania i zatwierdzania biwaków prosimy o kontakt z Szefową Biura Komendy Hufca - pwd. Mają Salik (maja.salik@zhp.net.pl/ 570 704 402)
pwd. Maja Salik
2017-02-25 00:00