02.09.2018
Katowicka Drużyna
Druhny i Druhowie,

przekazujemy do Waszej dyspozycji szczegóły propozycji programowej Katowicka Drużyna.

Gorąco zachęcamy do jej realizacji w ramach swoich śródrocznych działań harcerskich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie kierować swoje pytania do właściwego dla danego pionu Namiestnika oraz członka KH ds. programu.
 
02.09.2018
Harmonogram pracy Hufca - rok harcerski 2018/ 2019
Druhny i Druhowie,
w załączniku znajdziecie harmonogram pracy Hufca Katowice na rok harcerski 2018/ 2019.

Harmonogram zawiera:
  • najważniejsze wydarzenia dla Hufca Katowice,
  • hufcowe przedsięwzięcia metodyczne oraz programowe,
  • harmonogram kształcenia,
  • terminy spotkań "Strategia Hufca",
  • harmonogram pracy namiestnictw (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego oraz wędrowniczego).

Owocnej pracy w nowym roku harcerskim!
18.02.2018
Zbiorcza polisa NNW
Druhny i Druhowie,
Komenda Hufca ZHP Katowice zawarła porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, które gwarantuje ubezpieczenie wszystkich członków Hufca ZHP Katowice.

Polisa obowiązuje w terminie od 20.01. 2018 r. do 19.01.2019 r. 

W załączniku znajdziecie skan polisy, ogólne warunki ubezpieczenia oraz dodatkowy zakres ubezpieczenia dla ZHP.
Zgodnie z tymi warunkami nie trzeba już ubezpieczać oddzielnie biwaków, których uczestnikami są, harcerze wpisani do ewidencji ZHP (dotyczy to biwaków odbywających się na terytorium Polski, których charaker nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia, np. sportowego).

W razie pytań - prosimy o kontakt z Komendantką Hufca.
27.09.2017
Składki - weryfikacja cd.
Druhny i Druhowie,
część z Was otrzymała już dostępy do nowych katalogów z plikami zawierającymi dane dotyczące składek.
Reszta otrzyma je do końca miesiąca, jeśli tak się nie stanie proszę o kontakt.

W sprach wszelkich w tym temacie najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: karolina.chrobok@zhp.net.pl - jeśli pytań i trudności będzie sporo postaram się zorganizować spotkanie w tym temacie.

WAŻNE:
bardzo proszę, by tytuły przelewów, dotyczące składek członkowskich zaczynać od słów "składka członkowska" - bardzo ułatwia to pracę i weryfikację oraz aby zawierały pełne imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy oraz jednoznaczną nazwę jednostki. 


przykłady:
SKLADKA CZLONKOWSKA 86 SZCZEP ZA ROK 2018
SKŁADKA CZŁONKOWSKA 8765 DRUZYNA ZA 3-4 KWARTAŁ 2017
11.09.2015
Mapa Katowickiego Harcerstwa
Drodzy Rodzice,
zachęcamy do zapoznania się z Mapą Katowickiego Harcerstwa.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolengo wzrasta ilość pytań o jednostki do których można zapisać dziecko - na mapie można znaleźć informację gdzie szukać jednostek.