14.10.2018
Warsztaty LIDER + I
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej serdecznie zaprasza na warsztaty
Lider + - Moduł I: kierowanie ludźmi w praktyce 

Termin: 9 - 10 listopada 2018 
piątek: 18:00 - 21:00 
sobota: 8:00 - 21:00 

Miesjce: 
Budynek Hufca ZHP Katowice 
ul. Barbary 25A 

Prowadząca: hm. Anita Dzik 

Koszt: 70 zł (płatność po ogłoszeniu listy uczestników), w tym: 
- materiały 
- przewy kawowe 
- obiad w sobotę 

Warunki uczestnictwa: 
- stopień instruktorski 
- przydział do zespołu instruktorskiego 
- chęć poznawania i rozwijania siebie 

Pierwszeństwo udziału w mają instruktorzy Hufca ZHP Katowice i pełniący funkcję szefa zespołu instruktorskiego

Zgłoszenia: 
Przyjmowane są za pośrednictwem formularza: https://liderpluskatowice.zgloszenia24.pl do 25.10. godz. 20:00. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjeciem na warsztaty. Udział zostanie potwierdzony.  

Ogłoszenie listy uczestników: 
26 października 2018r. godz.: 20:00 
13.10.2018
16 godzinny Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs jest formą realizacji wymagania zawartego w próbie na stopień przewodnika/przewodniczki o przeszkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.
Dedykowany jest głównie harcerzom w trakcie realizacji próby na stopień. Kurs realizowany będzie w formie e-learningowej oraz stacjonarnych zajęć praktycznych. 

Termin: 
3.11.2018 - zajęcia praktyczne 
Przed zajęciami praktycznymi kursanci zobowiązani są wykonać 8 godzinny e-learning 

Prowadzący: Klaudiusz Paluch - ratownik medyczny z długoletnim stażem pracy w zespołach ratownictwa medycznego. Instruktor pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. 

Miejsce: Hufiec ZHP Katowice, ul. Barbary 25 A 

Koszt: 75 zł - członkowie Hufca ZHP Katowice 
            85 zł - członkowie innych hufców 

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza: https://kursPP2018.zgloszenia24.pl do 21.10.2018r
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. 
Udział w kursie zostanie potwierdzony. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje członkom Hufca ZHP z otwartą próbą przewodnikowską.

Warunki uczestnictwa: 
- minimalny wiek uczestników: 16 lat. W przypadku młodszych osób decyzja będzie podejmowana indywidualnie. 
- maksymalna liczebność grupy kursowej: 15 lat. 

Wpłaty:
Opłatę za kurs należy wpłacić po potwierdzeniu zakwalifikowania na rachunek bankowy:
BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001 w terminie do 23.10.2018 r.
W tytule przelewu prosimy podać: kursPP2018/imię, nazwisko/hufiec.
Brak wpłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z lisy uczestników.  

Organizatorzy: 
IV Szczep Harcerski im. Obrońców Katowic oraz Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej 

Kontakt ws. kursu
phm. Olga Wazowska 
olga.wazowska@zhp.net.pl 

12.10.2018
Deklaracje przynależności do ZHP a RODO
Druhny Drużynowe i Druhowie Drużynowi,
w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nowych wzorów deklaracji przynależności do ZHP i innych dokumentów członków ZHP, uwzględniających przepisy RODO informuję, iż czekamy na zatwierdzenie tych wzorów przez nasze jednostki nadrzędne oraz uzupełnienie ich o niezbędne dane.

Jak tylko otrzymamy takie zatwierdzone wzrory dokumentów niezwłocznie Wam je przekażemy, byście mogli rozdać je harcerzom i ich rodzicom do podpisu.

Niestety nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego procesu, dlatego bardzo prosimy w tej kwestii o cierpliwość. Niebawem otrzymacie zestaw dokumentów :)
05.10.2018
Rozwiń się...! Harcerskie CV - tajniki LinkedIn i Goldenline

Zastanawiałeś/aś się kiedyś czy warto posiadać konto na zawodowych portach społecznościowych? A jeśli tak jakie informacje warto zamieszczać? Jak wpisać „harcerstwo” w swoje CV? Tego wszystkiego dowiesz się na warsztatach. Zobaczysz na co zwracają uwagę rekruterzy przy przeglądaniu Twojego CV i kont na portalach społecznościowych.
 

Dla: Wędrowników i instruktorów (od 18 roku życia) zainteresowanych tematem i chcący rozwijać się zawodowo.

ermin: 6.11.2018
Czas: 17:30 - 19:30
Miejsce: Budynek Hufca ZHP Katowice, ul. Barbary 25A​ 
Prowadząca: phm. Kinga Kisielińsa, spec. ds. rekrutacji
Koszt:  Pay What You Want*
*Sam decydujesz ile chcesz zapłacić za warsztat.
Po warsztatach wystawiona będzie puszka, do której będzie można wrzucić środki.

Zgłoszenia przyjmowane są od 15.10 do 29.10.2018r. za pośrednictwem formularza https://rozwin_sie_harcerskieCV.zgloszenia24.pl

Kontakt ws. warsztatów:
Kinga Kisielińska
kinga.kisielinska@gmail.com
tel. 507 177 204

 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Katowice
26.09.2018
Kurs przewodnikowski DLACZEGO?

Druhno, Druhu!
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej zaprasza na Kurs Przewodnikowski DLACZEGO?

Na wspólne 3 weekendy zapraszamy tych, którzy przygotowują się do roli instruktora ZHP, szukają własnej harcerskiej ścieżki oraz są otwarci na pogłębienie swojej wiedzy.

Termin:
19-21.10.2018
16-18.11.2018
30.11-2.12.2018

Miejsce:
-Katowice (m.in. budynek komendy Hufca Katowice, ul. Barbary 25A)

Wymagania wobec uczestników:
- ukończone 16 lat (rocznikowo),
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
- opłacone składki członkowskie za rok 2018,
- akceptacja regulaminu kursu,
- możliwość udziału w minimum 80% zajęć

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego https://kurs_PWD_dlaczego.zgloszenia24.pl do 14.10.2018r. (formularz aktywny będzie do godz. 23:00) 

Pierwszeństwo przyjęcia mają członkowie Hufca ZHP Katowice z otwartą próbą przewodnikowską. Osoby spoza Hufca ZHP Katowice będą przyjmowane jeśli zostaną wolne miejsca. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń osób, które nie spełniają wymagań wobec uczestników kursu oraz nie będą mogły uczestniczyć w min. 80% zajęć.
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.
Udział w kursie potwierdzony zostanie do 16.10.2018 r.

Koszt uczestnictwa:
- 155,00 zł członkowie Hufca ZHP Katowice
- 175,00 zł pozostali ( Uwaga! Rekrutacja uczestników spoza hufca rozpocznie się jeśli zostaną wolne miejsca na kursie)

Cena obejmuje:
- ubezpieczenie
- zakwaterowanie w budynku hufca(warunki biwakowe)
- materiały szkoleniowe
- obiady w soboty
- bufet herbaciano - kawowy
- wydanie dyplomu

Wpłaty:
Opłatę za kurs należy wpłacić po potwierdzeniu zakwalifikowania na rachunek bankowy:
BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001 w terminie 16.10.2018 r.

W tytule przelewu prosimy podać: Kurs PWD dlaczego?/2018/imię i nazwisko kursanta/hufiec.

Brak wpłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z lisy uczestników.

 

Kadra kursu:

phm. Marta Cieśla – SOKK 978/2018
phm Joanna Migdoł-Bałazy- BOKK 1192/2018
hm Ewa Wawrzyniak- SOKK 700/2018
phm Kinga Kisielińska
phm Monika Mitas

Kontakt ws. kursu:
phm Joanna Migdoł-Bałazy
mail: joanna.balazy@o2.pl
tel.: 601306050

02.09.2018
Plany pracy 2018/ 2019 - do 20.09.2018 r.
Druhno, Druhu,
podobnie jak w poprzednich latach plany pracy przekazujemy do hufca za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rzeczy, o których musicie pamiętać podczas pisania maila:
  • mail wysyła komendant szczepu/ drużynowy drużyny samodzielnej w imieniu swoich jednostek;
  • jeden mail zawiera wszystkie plany pracy jednostek danego środowiska oraz plan pracy szczepu
  • tytuł maila: numer środowiska/plany pracy 2018-19;
  • adres: alina.kurowska@zhp.net.pl
  • potrzebne wzory planów pracy znajdziecie w zakładce dokumenty -> plany pracy
Termin oddawania planów pracy jednostek przez komendantów szczepów mija 20.09.2018 r.

Plany pracy będą sprawdzane przez właściwego namiestnika bądź Członka Komendy Hufca ds. programu, który następnie będzie kontaktował się w kwestii zatwierdzenia planu.

P.S.
Druhny i Druhowie pamiętajcie o tym, że nawet jeśli dostaniecie maila z potwierdzeniem zatwierdzenia planu pracy i tak jesteście zobowiązani przyjść na dyżur KH z dwiema kopiami planu celem uzyskania podpisu Członka Komendy Hufca ds. programu.
 
12.10.2018
Ważne! - RODO w ZHP
Druhny, Druhowie,
poniżej przekazujemy pakiet informacji dotyczących wdrażania RODO w ZHP:
 
1) Zostały zaktualizowane załączniki Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego w zakresie uzupełnienia klauzul informacyjnych

Zmianie uległy następujące załączniki:
- zgoda na przynależność do ZHP,
- deklaracja członkowska,
- deklaracja drużynowego.

Należy w tym roku zebrać od wszystkich harcerzy NOWE zgody na przynależność zgodne ze zaktualizowanym wzorem. Nawet, jeśli jakiś harcerz już złożył taką zgodę/ deklarację w przeszłości należy poprosić o wypełnienie dokumentu jeszcze raz.
 
2) W załączeniu przesyłamy także Procedurę RODO dla instruktorów, która zawiera pakiet informacji o tym:
- czym są dane osobowe, 
- kiedy i w jaki sposób można je przetwarzać, 
- reguły postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych, 
- ogólne zasady bezpieczeństwa danych osobowych, 
- zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT, 
- szczególne zasady bezpieczeństwa danych osobowych w terenie, 
- informacje o współpracy z inspektorem ochrony danych,
- informacje o udostępnianiu danych. 
Procedurę, przed przekazaniem instruktorom, należy uzupełnić o dane chorągwi.
 
3) Przygotowana została strona dotyczącą RODO, którą znajdziecie pod adresem www.zhp.pl/rodo/. Na niej znajdują się klauzule informacyjne (niektóre z klauzul w dokumentach stosowane są w wersji skróconej odsyłając do pełnej wersji klauzuli właśnie pod tym adresem).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres biuro@katowice.zhp.pl 

Można również kontaktować się z inspektorem ochrony danych w ZHP - Agnieszką Orzechowską - rodo@zhp.pl
12.10.2018
WAŻNE! - Zgoda na przynależność do ZHP
Druhny, i Druhowie,
przekazujemy poniżej kilka informacji, dotyczących wdrażania RODO w ZHP:
 
1) Zostały zaktualizowane załączniki Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego w zakresie uzupełnienia klauzul informacyjnych

Zmianie uległy następujące załączniki:
- zgoda na przynależność do ZHP,
- deklaracja członkowska,
- deklaracja drużynowego.

Zgodnie z Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego:
"Osoby wstępujące do ZHP stają się członkami jednostki z chwilą złożenia jej szefowi:
  1. zgody na przynależność lub deklaracji członkowskiej i uzyskania przydziału służbowego do tej jednostki - w przypadku osób, które w myśl odrębnych przepisów będą miały przydział służbowy do gromady, drużyny lub kręgu akademickiego;
  2. deklaracji członkowskiej i uzyskania przynależności do tej jednostki od właściwego komendanta - w przypadku pozostałych osób."
W załączeiu przesyłamy zaktualizowane dokumenty oraz pełną Instrukcję tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.
W tym roku należy zebrać od wszystkich harcerzy i rodziców dane na NOWYCH WZORACH deklaracji i zgód. Nawet, jeśli mieliście już zebrane zgody, trzeba to zrobić ponownie według nowych przepisów.

2) W załączeniu przesyłamy także Procedurę RODO dla instruktorów, która zawiera pakiet informacji o tym:
- czym są dane osobowe, 
- kiedy i w jaki sposób można je przetwarzać, 
- reguły postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych, 
- ogólne zasady bezpieczeństwa danych osobowych, 
- zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT, 
- szczególne zasady bezpieczeństwa danych osobowych w terenie, 
- informacje o współpracy z inspektorem ochrony danych,
- informacje o udostępnianiu danych. 
 
3) Została przygotowana strona dotyczącą RODO, którą znajdziecie pod adresem www.zhp.pl/rodo/. Znajdują się na niej klauzule informacyjne (niektóre z klauzul w dokumentach stosowane są w wersji skróconej odsyłając do pełnej wersji klauzuli właśnie pod tym adresem).
 
W razie pytań/ wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres maja.salik@zhp.net.pl
Można również kontaktować się z inspektorem ochrony danych w ZHP - Agnieszką Orzechowską - rodo@zhp.pl
26.09.2018
Plan kształcenia
Druhny i Druhowie,
w załączeniu przesyłamy plan kształcenia na nowy rok harcerski 2018/ 2019.

Polecamy zapozanie się z nimi w czasie planowania pracy na najbliższe miesiące.