24.07.2017
26.07 - nieobecność druha skarbnika!
Druhny i druhowie, z uwagi na wizytę Wojewody Śląskiego na bazie harcerskiej w Zarzeczu, druh Skarbnik nie będzie obecny na swoim dyżurze w dniu 26.07 (środa).
24.05.2017
HAL w pigułce - przeczytaj zanim przyjdziesz się zatwierdzić ;)
Druhny i Druhowie,
by ułatwić Wam proces zatwierdzania obozu pod względem programowym i finansowym poniżej znajdziecie wszystkie dokumenty, które są do tego wymagane.
W nawiasach zostały podane ilości egzemplarzy, które potrzebne są do zatwierdzenia wypoczynku w Chorągwi.

Do zatwierdzenia wypoczynku w hufcu nie są wymagne papierowe kopie dokumentów - wszystkie dokumenty przekazuje się do hufca ELEKTRONICZNIE (za pomocą e-maila, wysyłamy na adres: malgorzata.dudek@katowice.zhp.pl).
Czyli prościej - do hufca przychodzicie tylko z tym, co musicie zanieść do Chorągwi ;)


ZATWIERDZENIE ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
(w Chorągwi - 30 dni przed wyjazdem - wcześniej zatwierdzone przez Komendanta Hufca!)


Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia wypoczynku (2 egzemplarze)
2. Szkic sposobu zagospodarowania terenu (1 egzemplarz)
3. Kopia opinii Straży Pożarnej (1 egzemplarz)
4. Program formy wypoczynku [Plan pracy obozu] (1 egzemplarz)
5. Raport przedobozowy (2 egzemplarze)
6. Warunki uczestnictwa (do wglądu)
7. Karta kwalifikacyjna uczestnika (do wglądu)
8. Książka komendanta obozu (do wglądu)
9. Dzienniczki wychowawców (do wglądu)
10. Umowa z bazą (1 egzemplarz)
11. Lista uczestników obozu z numerami EEC [ewidencja ZHP] (1 egzemplarz)
12. Uprawnienia kadry [kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia] 
a) KOMENDANT - kurs kierownika wypoczynku lub stopień podharcmistrza
b) WYCHOWAWCA - kurs wychowawcy kolonijnego lub stopień przewodnika
13. Zaświadczenie o niekaralności (aby nie płacić za wydanie zaświadczenia należy mieć wypełniony druk "potwierdzenie świadczenia wolontariatu")
14. Badania lekarskie kadry (zdolność do pełnienia funkcji)
15. Regulaminy obozowe (do wglądu)
16. Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 egzemplarz)
17. Oświadczenie komendanta o zapewnieniu opieki medycznej (1 egzemplarz)


ZATWIERDZENIE FINANSOWE
(w Chorągwi - 7 dni przed wyjazdem - wcześniej zatwierdzone przez Skarbnika Hufca!)


Wymagane dokumenty:
1. Plan finansowy [preliminarz obozu] (1 egzemplarz)
2. Książka finansowa (1 egzemplarz) [przy zatwierdzaniu należy okazać czysty wzór]
3. Oświadczenie o braku pokrewieństwa między Komendantem i Kwatermistrzem (1 egzemplarz)
4. Oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej Komendanta i Kwatermistrza (1 egzemplarz)
5. Umowy wolontariackie (podpisane ze wszystkimi członkami kadry, którzy nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję) (1 kopia dla hufca, druga dla obozu)
6. Wykaz kadry (z zaznaczeniem, którzy członkowie kadry pobierają wynagrodzenie za pełnioną funkcję)
7. Ubezpieczenie

Pamiętaj, żeby na obozie/ kolonii mieć przy sobie:
1. Książkę pracy obozu
2. Dzienniczki wychowawców
3. Oryginały dokumentów poświadczających uprawnienia do pełnienia funkcji (kierownika wypoczynku, wychowawcy kolonijnego)
4. Kopię umowy z bazą
5. Badania lekarskie kadry
6. Oryginał zaświadczenia o niekaralności
7. Umowy wolontariackie
8. Plan pracy obozu, regulaminy obozowe
9. Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników, listę uczestników
10. Dokumenty wymagane przez WFOŚ
22.06.2016
Dyżury Biura, Komendy i Księgowości Hufca w czasie wakacji
Druhny i Druhowie,
poniżej przedstawiamy informacje na temat funkcjonowania Biura, Komendy i Księgowości Hufca w okresie wakacyjnym.

_____________________________________________
BIURO I KOMENDA HUFCA

W lipcu i sierpniu dyżury Biura i Komendy nie będą się odbywały.
W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z członkami Komendy Hufca.
_____________________________________________
KSIĘGOWOŚĆ HUFCA

W czasie wakacji Księgowość Hufca czynna będzie w środy, w godzinach od 13:00 do 18:00
lub po wcześniejszym umówieniu z Druhem Skarbnikiem.
_____________________________________________

Życzymy udanych harcerskich wakacji i do zobaczenia we wrześniu! :)
07.07.2017
Harmonogram kształcenia na rok harcerski 2017/ 2018
Druhny i Druhowie,
w załączeniu przesyłamy harmonogram kształcenia na rok harcerski 2017/ 2018.

Zachęcamy do zapoznania się z nim.
14.06.2017
Plany pracy 2017/18
Druhny i Druhowie,
w załącznikach znajdziecie aktualne wzory planów pracy.

System oddawania planów pracy na przyszły rok harcerski jest taki jaki był w obecnym, tzn. komendanci szczepów (szefowie jednostek samodzielnych) przesyłają plany pracy wszystkich swoich jednostek w jednym wspólnym mailu na adres: alina.kurowska@zhp.net.pl.

Plany pracy będą sprawdzane przez właściwego namiestnika bądź Członka Komendy Hufca ds. programu, który następnie będzie kontaktował się w kwestii zatwierdzenia planu.

P.S.
Druhny i Druhowie pamiętajcie o tym, że nawet jeśli dostaniecie maila z potwierdzeniem zatwierdzenia planu pracy i tak jesteście zobowiązani przyjść na dyżur KH z dwiema kopiami planu celem uzyskania podpisu Członka Komendy Hufca ds. programu.

TERMIN NADSYŁANIA PLNAÓW PRACY MIJA 20.09.2017r.
 
25.05.2017
Program lojalnościowy
Druhny i Druhowie,

nasz hufiec jest uczestnikiem programu lojalnościowego.

W załączeniu prezentacja, którą częśc z Was widziała na odprawach drużynowych czy też Konwencie Komendantów Szczepów.
Warto się z nią zapoznać szczególnie, że jest tam na końcu slajd, którego na spotkaniach Wam nie pokazałam :)

Zapraszam również do kontaktu ze mną w sprawie uzyskania szczegółowych informacji oraz przyłączenia się do programu.

phm. Karolina Chrobok
05.04.2016
HAL 2017 - przejazdy PKP
Druhny i Druhowie,
uruchomiliśmy już formularz służący, jak co roku, do zbierania informacji o Waszych przejazdach PKP podczas obozów. Dane te są zbiorczo wprowadzane do systemu PKP przez Biuro Komendy Hufca.

Po wygenerowaniu dla Was wniosku na przejazd przez system PKP, otrzymacie go mailowo na adres podany w formularzu - do wydrukowania i okazania w kasie biletowej.

Przy wprowadzaniu danych do formularza prosimy pamiętać, że należy wypełnić OSOBNO wniosek dla przejazdu "tam" i osobny dla przejazdu "z powrotem" - każdy wyjazd na i powrót z obozu MUSI być zgłoszony w OSOBNYM FORMULARZU.

Formularz można znaleźć tutaj: http://halpkp.zgloszenia24.pl
 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: komenda@katowice.zhp.pl 
w tytule maila prosimy o wpisanie: "PKP - przejazdy".

04.05.2015
Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Druhny i Druhowie,

informujemy, że Komenda Hufca podjęła uchwałę zwołującą Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 8 października 2017 r., na godzinę 17:00.