2018-01-24
Kurs radiooperatora - HARCERSKA FALA
Kurs radiooperatora

Wychodząc naprzeciw potrzebie włączenia się w akcję podnoszenia bezpieczeństwa imprez harcerskich i obozów letnich, instruktorzy Harcerskiego Klubu Łączności zaproszają na kurs operatora urządzeń radiowych.

Kurs kierowany jest głównie do harcerzy starszych, wędrowników, ale nie stawiamy górnej granicy wieku.

Celem kursu jest:
- dostarczenie wiedzy i umiejętności radiooperatorskich
- podniesienie bezpieczeństwa organizacji imprez harcerskich jak HAL i HAZ
- przygotowanie do uzyskania państwowych uprawnień krótkofalarskich (egzamin państwowy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl.)
- popularyzacja specjalności łącznościowej

Miejsce:
siedziba Komendy Hufca ZHP Katowice
ul. Barbary 25A, Katowice

Termin:
07.04, 21.04, 12.05.2018
godz.: 10:00 – 16:00

Wymagania wobec uczestników:
- ukończone 14 lat
- opłacona składka członkowska ZHP za I i II kw.

Warunki ukończenia kursu:
- uczestnictwo w 70% zajęć

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego https://kurs_radiooperatora.zgloszenia24.pl do 25.03.2018.
Udział w kursie potwierdzony zostanie do 28.03.2018. Ilość miejsc ograniczona!

Koszt uczestnictwa:
50 zł

Cena obejmuje:
- materiały szkoleniowe
- dostęp do radiostacji KF i UKF
- bufet herbaciano-kawowy
- wydanie dyplomu

Wpłaty:
opłatę za uczestnictwo w kursie należy wpłacać na rachunek bankowy
BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001 ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Katowice
ul. Barbary 25a 40-053 Katowice w terminie do 30.03.2018r.
W tytule przelewu prosimy podać: kurs radiooperatora /imię i nazwisko/

Kontakt ws. kursu:
pwd. Krzysztof Kulanek
mail: sp9fmp@wp.pl
tel.: 503 133 520

pwd. Krzysztof Kulanek
2018-01-24 19:41