2018-01-23
Kurs Drużynowych Starszoharcerskich "Bzik"
Druhny i Druhowie!

Serdecznie zapraszamy na Kurs Drużynowych Starszoharcerskich "BZIK". Więcej informacji znajdziecie w ząłączniku.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na: http://bzik.zgloszenia24.pl/
HZKK
2018-01-23 17:02