2018-01-11
Kurs przewodnikowski 25+

Kurs przewodnikowski UPDATE 25+

Terminy:

27.01.2018 | 12.02.2018 |15.02.2018 |
19.02.2018 | 21.02.2018 |24.02.2018 |

Miejsce:

Budynek Hufca ZHP Katowice
sale na terenie miasta Katowice

Wymagania wobec uczestników: 
- ukończone 25 lat
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie
- opłacone składki członkowskie za I kw. 2018r.
- pełnienie funkcji instruktorskiej lub aktywne działanie na poziomie drużyny/gromady lub hufca od minimum 1 roku

Warunki ukończenia kursu: 
- uczestnictwo w 85% zajęć
- terminowe zaliczenie wszystkich zadań

Koszt uczestnictwa:
- 150 zł członkowie Hufca ZHP Katowice
- 170 zł pozostali (UWAGA! Rekrutacja uczestników spoza hufca możliwa będzie jeśli zostaną wolne miejsca na kursie)

Cena obejmuje: 
- materiały szkoleniowe
- obiady w sobotę
- kolacje w sobotę
- bufet kawowo-herbaciany
- wydanie dyplomu

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza https://kursupdate2018.zgloszenia24.pl do 22.01.2018r.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie Hufca ZHP Katowice, pełniący funkcje, z otwartą próbą przewodnikowską. Osoby spoza Hufca ZHP Katowice przyjmowane będą jeśli zostaną wolne miejsca. Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Prosimy nie przesyłać zgłoszeń osób, które nie spełniają wymagań wobec uczestników kursu oraz warunków ukończenia.

Przyjęte zgłoszenia zostaną potwierdzone do 23.01.2018r.

Wpłaty: 
Opłatę za kurs należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001 po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2018r. .
Tytuł przelewu: dodatkowa składka zadaniowa kurs update2018,  imię i nazwisko

Kadra kursu: 
phm. Marta Cieśla BOKK nr 978/2016
hm. Agnieszka Wyszyńska SOKK nr 537/2014
hm. Anita Dzik

Kontakt ws. kursu 
phm. Marta Cieśla
tel. 602 459 498
mail. marta.anna.ciesla@gmail.com

Marta Cieśla
2018-01-11 20:58