2017-12-15
Spotkanie drużynowych z Komisją Rewizyjną - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
Druhny Drużynowe,
Druhowie Drużynowi,
UWAGA - Obecność obowiązkowa!


 
Mając na uwadze bezpieczeństwo członków ZHP i fakt, że tylko osoby ujęte w ESHD są członkami Związku i objęte są ubezpieczeniem NNW, zapraszam drużynowych na spotkanie z Komisją Rewizyjną.

Celem spotkania będzie kontrola jednostek zgodnie z poniższą procedurą:
1. Drużynowy generuje z ESHD listę osób z przydziałem do swojej jednostki, na dzień 30 grudnia 2017 roku,
2. Drużynowy przedstawia do wglądu wypełnione i podpisane zgody na przynależność dziecka do ZHP (dla wszystkich członków jednostki do 16 roku życia),
3. Drużynowy przedstawia do wglądu wypełnione i podpisane deklaracje przynależności do ZHP (dla wszystkich członków jednostki od 16 roku życia),
4. Drużynowy przedstawia do wglądu uprawnienia do pełnienia funkcji drużynowego (świadectwo ukończenia kursu drużynowych, nr rozkazu nadającego stopień instruktorski),
5. Zatwierdzony plan pracy jednostki,
6. Dokumentacja ostatniego biwaku gromady/ drużyny.

Proszę o obecność w jednym z czterech terminów, w godzinach: 17.00 - 19.00:
8 stycznia (poniedziałek),
9 stycznia (wtorek),

17 stycznia (środa),
18 stycznia (czwartek).

 
Obecność obowiązkowa.
 
Przypominamy, że składki członkowskie naliczane są według aktualnego stanu jednostki w ESHD.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt
mailowy - rewizyjna@katowice.zhp.pl 
lub telefoniczny po godzinie 17:00 - 667138939.
hm. Patryk Chrobak - Przewodniczący KRH
2017-12-15 17:49