2017-08-12
13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby
W obliczu tragedii, jaka spotkała naszą bratnią organizację Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę, 13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby.
pwd. Maja Salik
2017-08-12 21:09