Druhny i Druhowie,
w załącznikach znajdziecie aktualne wzory planów pracy.

System oddawania planów pracy na przyszły rok harcerski jest taki jaki był w obecnym, tzn. komendanci szczepów (szefowie jednostek samodzielnych) przesyłają plany pracy wszystkich swoich jednostek w jednym wspólnym mailu na adres: alina.kurowska@zhp.net.pl.

Plany pracy będą sprawdzane przez właściwego namiestnika bądź Członka Komendy Hufca ds. programu, który następnie będzie kontaktował się w kwestii zatwierdzenia planu.

P.S.
Druhny i Druhowie pamiętajcie o tym, że nawet jeśli dostaniecie maila z potwierdzeniem zatwierdzenia planu pracy i tak jesteście zobowiązani przyjść na dyżur KH z dwiema kopiami planu celem uzyskania podpisu Członka Komendy Hufca ds. programu.

TERMIN NADSYŁANIA PLNAÓW PRACY MIJA 20.09.2017r.
 
pwd. Alina Kurowska
2017-06-14 19:13