2017-05-17
Podstawa prawna do zaświadczeń o niekaralności
Druhny i Druhowie,
informujemy, że zmieniła się podstawa prawna, na którą należy się powoływać, aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Prawidłową podstawę prawną podajemy poniżej:
art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678) w zw. z art. 92p ust.  8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 
pwd. Maja Salik
2017-05-17 18:56