W załączeniu przesyłamy najnowszy rozkaz Komendanta Hufca.
 
Zachęcamy do zapoznania się z nim.
pwd. Maja Salik
2017-04-06 11:25