2016-04-05
HAL 2018 - przejazdy PKP
Druhny i Druhowie,
uruchomiliśmy już formularz służący, jak co roku, do zbierania informacji o Waszych przejazdach PKP podczas obozów. Dane te są zbiorczo wprowadzane do systemu PKP przez Biuro Komendy Hufca.

Po wygenerowaniu dla Was wniosku na przejazd przez system PKP, otrzymacie go mailowo na adres podany w formularzu - do wydrukowania i okazania w kasie biletowej.

Przy wprowadzaniu danych do formularza prosimy pamiętać, że należy wypełnić OSOBNO wniosek dla przejazdu "tam" i osobny dla przejazdu "z powrotem" - każdy wyjazd na i powrót z obozu MUSI być zgłoszony w OSOBNYM FORMULARZU.

Formularz można znaleźć tutaj: https://przejazdypkp.zgloszenia24.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: annamaria.salik@gmail.com
w tytule maila prosimy o wpisanie: "PKP - przejazdy".

pwd. Maja Salik
2016-04-05 09:35