2015-05-04
Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Druhny i Druhowie,

informujemy, że Komenda Hufca podjęła uchwałę zwołującą Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 8 października 2017 r., na godzinę 17:00.

pwd. Maja Salik
2015-05-04 23:50