2018-06-21
Wycieczka do Ślaskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji z HKN "Curiositas"
Czuwaj!
Zapraszamy wszystkich chętnych harcerzy starszych i wędrowników na wycieczki do laboratorium fizyki powierzchni jak i samego smcebi w Chorzowie wraz z naszym Klubem Naukowym! 
Wycieczka planowana jest na 29.06, zbiórka o godzenie o 15:15 pod pomnikiem Harcerzy Września przy katowickim rynku.
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia:
https://wycieczkahkn_smcebi.zgloszenia24.pl
pwd. Bartosz Łysakowski H.O
2018-06-21 13:38