18.08.2016
Święto Hufca ZHP Katowice
Druhny i Druhowie!

Zapraszamy serdecznie instruktorów oraz wszystkie środowiska naszego hufca do uczestnictwa w uroczystym apelu z okazji Święta Hufca.
Spotykamy się 4 września, o godzinie 12:00, u stóp Wieży Spadochronowej.

Czuwaj!
18.08.2016
Zatwierdzenie wyjazdu na ORSWS
Druhny i Druhowie!

Przypominamy, że wyjazd patrolu z Hufca Katowice na Ogólnopolski Rajd Szlakiem Wieży Spadochornowej należy zatwierdzić jak biwak.
Nie trzeba dołączać do niego planu wyjazdu. Obowiązujące dokumenty to: karta biwaku, lista uczestników i prelminarz. 

Należy uczynić to do dnia 31 sierpnia, wcześniej zgłaszając przez formularz http://biwaki_katowice.zgloszenia24.pl/

W dniach 24 i 31 sierpnia dyżur, w godzinach od 18:00 do 20:00, w komendzie pełnić będzie druhna Karolina Chrobok - można wtedy zatwierdzić wyjazd.
22.08.2016
UWAGA! Komendanci szczepów i drużynowi drużyn samodzielnych - plany pracy 2016/ 2017
Druhno, Druhu!

W związku z tym, iż spora część z Was nie posiada jeszcze konta na zhp.net.pl w tym roku przekazywanie planów pracy będzie odbywało się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rzeczy, o których musicie pamiętać podczas pisania maila:
 • mail wysyła komendant szczepu/ drużynowy drużyny samodzielnej;
 • jeden mail zawiera wszystkie plany pracy jednostek danego środowiska oraz plan pracy szczepu
 • maila należy wysłać do 05.09.2016r.;
 • tytuł maila: numer środowiska/plany pracy 2016-17;
 • adres: alina.kurowska@zhp.net.pl
 
UWAGA!
Sprawozdanie z rocznej działalności drużyny 2016/ 2017 oraz plany pracy na następny rok 2017/ 2018 docelowo mają być dostarczane poprzez sharepoint na zhp.net.pl. Niezbędnym do tego jest, aby każdy z Was, Druhny i Druhowie, posiadał konto w domenie zhp.net.pl.

Poniżej link do założenia konta:
https://gkzhp.sharepoint.com/sites/zhp.net.pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=8USXmCj17fLHxjvk0fIEexqf%2bo6z%2bepqj3MvAnsH1Dk%3d&docid=1_1e879451089894b44b3ef03996eecb98d&wdFormId=%7BECB2DDC6-565A-4811-A5A4-A2B14F867E62%7D&action=formsubmit
22.08.2016
Wykaz akcji ofiarności publicznej
Druhny i Druhowie,

zgodnie z zapowiedzią proszę o dodanie do planów pracy tabelki zawierającej planowane przez Was akcje ofiarności publicznej.
Nie trzeba jej wysyłać drogą elektorniczną - wystarczy gdy znajdzie się w hufcu wraz z papierową wersją planu.
Wzór tabelki znajduje się w załaczniku, można skorzystać także z tej zawartej we wzorze w planie pracy.

Jeśli dana jednostka nie odda tabelki - uznaje się, że nie planuje ona akcji zarobkowych.
Jeśli zbiórka została wpisana w tabelkę załączoną do planu pracy szczepu nie ma potrzeby powielać jej w tabelkach przy planach pracy drużyn/ gromad i na odwrót - jeśli drużyny planują swoje akcje nie wpisujemy ich w tabelkę szczepową.

Przypominam również, że zgłoszenie akcji w ten sposób jest obowiązkowe. Pozostałe zasady organizacji zbiórek ofiarności publicznej Hufcu Katowice pozostają bez zmian.
06.08.2016
Nowe wzory planów pracy
Druhny i Druhowie,
tak jak to było już wcześniej zapowiadane od przyszłego roku harcerskiego (2016/2017) będzie obowiązywał nowy wzór oraz system zatwierdzania planów pracy jednostek.

Do Waszej dyspozycji zostają przekazane:
1. Nowe wzory planów pracy. Każdy dokument ze wzorem ma odpowiedni dopisek:
 • Zuchy – dla gromad zuchowych,
 • Harcerze – dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich oraz wielopoziomowych,
 • Wędrownicy – dla drużyn wędrowniczych,
 • Krąg instruktorski – dla kręgów instruktorskich, starszyzny oraz seniorskich,
 • Klub specjalnościowy – dla klubu specjalnościowego,
 • Krąg akademicki – dla kręgu akademickiego,
 • Szczep – dla szczepu oraz związku drużyn.
2. Przykładowy plan pracy z dodatkowymi komentarzami (wzorowany na planie pracy dla drużyny harcerskiej).

3. Dwa rodzaje prezentacji z krótkim instruktarzem i wyjaśnieniem nowego systemu zatwierdzania planów pracy. Jedna wersja przeznaczona dla drużynowych, druga dla komendantów szczepów.

WAŻNE!
Termin oddawania planów pracy jednostek przez komendantów szczepów to 05.09.2016 r.
06.08.2016
Harmonogram pracy hufca 2016/2017
Druhny i Druhowie,
przekazujemy do Waszej dyspozycji harmonogram pracy hufca na rok harcerski 2016/2017.
 
W pliku znajdziecie:
 • harmonogram imprez programowych hufca,
 • terminy odpraw dla drużynowych,
 • harmonogram kształcenia,
 • harmonogram działalności namiestnictw (zuchowego, harcerskiego i starszoharcerskiego oraz wędrowniczego).
Niektóre z terminów podane są orientacyjnie - na początku roku (jeśli będzie istaniała już taka możliwość) harmonogram zostanie jeszcze bardziej uszczegółowiony i ponownie podany do wiadomości.
27.07.2016
Ewidencja ZHP
Druhny i Druhowie,

Uruchomiony został zaktualizowany system Ewidencja ZHP.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
- logowanie odbywała się po wpisaniu numeru karty członkowskiej ZHP np. AA00000000 oraz hasła. Jeśli wasz numer członkowski na karcie zaczyna się od innej litery niż "A" prosze o kontakt ze mną
- w przypadku utraty hasła (lub jeśli hasło nie zadziała przy pierwszym logowaniu) odzyskiwanie nie będzie odbywało się za pomocą hasła startowego jak dotychczas, a za pomocą adresu e-mail i wysłanego przez system tokena do konta. Każdy administrator musi w systemie Ewidencja ZHP posiadać wpisany adres mailowy w domenie @zhp.net.pl, @zhp.pl lub domenie chorągwianej (tylko dla chorągwi ZHP, które dokonały migracji do systemu Office 365 ZHP).

Adresy można przesyłać do mnie na adres karolina.chrobok@zhp.net.pl

Jeśli nie masz – załóż adres w domenie zhp.net.pl, czasem trzeba się zgłosić do helpdesku, bo nie działa od razu. Jak założyć konto: https://zhp.pl/2016/konta-zhp-net-pl-dla-wszystkich-czlonkow-zhp/
 
06.04.2016
Sąd Harcerski Hufca - terminy posiedzeń
Druhny i Druhowie,
Sąd Harcerski Hufca ZHP Katowice podaje do wiadomości terminy dyżurów. Dyżury Sądu odbywają się w każdą środę od godziny 17:00 do 18:00.

06.04.2016 r. -  hm. Walenty Nendza
13.04.2016 r. - hm. Arkadiusz Langosz
20.04.2016 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
27.04.2016 r. - hm. Walenty Nendza
04.05.2016 r. - hm. Arkadiusz Langosz
11.05.2016 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
18.05.2016 r. - hm. Walenty Nendza
25.05.2016 r. - hm. Arkadiusz Langosz
01.06.2016 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
08.06.2016 r. - hm. Walenty Nendza
15.06.2016 r. - hm. Arkadiusz Langosz
22.06.2016 r. - hm. Urszula Kupczyk-Sodzawiczny
07.09.2016 r. - hm. Walenty Nendza
 
27.10.2015
Zatwierdzanie biwaków - link do formularza
Druhny i Druhowie,

zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 92/ 2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego wprowadzamy nowe zasady zatwierdzania biwaków w hufcu.


Od teraz osoby organizujące biwak są zobowiązane zgłosić Komendzie Hufca

1) nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku:
   a) miejsce biwaku,
   b) wykaz kadry biwaku,
   c) ramowy plan biwaku.
W tym celu należy co najmniej 10 dni przed wyjazdem zgłosić biwak korzystając z formularza: http://biwaki_katowice.zgloszenia24.pl/

2) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku - w dwóch egzemplarzach:
   a) kartę biwaku (z informacją o polisie ubezpieczeniowej NNW),
   b) listę uczestników,
   c) preliminarz,
   d) plan biwaku.
W tym celu należy dostarczyć któremuś z członków Komendy do podpisu kartę biwaku wraz z listą uczestników, preliminarzem i numerem polisy ubezpieczeniowej do środy przed wyjazdem - ta część zatwierdzania biwaków pozostaje więc bez zmian.

Druhny i Druhowie - przekażcie tę wiadomość wszystkim osobom w Waszych środowiskach, których ten temat dotyczy.
Mamy nadzieję, że wszyscy szybko przyzwyczaimy się do nowych zasad.

W razie pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem KH (biuro@katowice.zhp.pl), bądź członkiem komendy ds. organizacyjnych (karolina.chrobok@katowice.zhp.pl).