01.03.2018
Składki członkowskie ZHP
Druhny i Druhowie,
po raz kolejny przypominam o obowiązku opłacenia składki członkowskiej przez wszystkich członków naszego Hufca - zuchów, harcerzy, instruktorów.

Apeluję tym bardziej, że minął już półmetek I kwartału 2018 roku.

Najgorzej składki uiszczają niestety instruktorzy Hufca.

Proszę również iinformacje dotyczącą organizacji tegorocznej HAL.

/ hm. Andrzej Dutkiewicz
Skarbnik Hufca

tel.: 507 153 107
e-mail: andrzej.dutkiewicz@katowice.zhp.pl
18.02.2018
Zbiorcza polisa NNW
Druhny i Druhowie,
Komenda Hufca ZHP Katowice zawarła porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, które gwarantuje ubezpieczenie wszystkich członków Hufca ZHP Katowice.

Polisa obowiązuje w terminie od 20.01. 2018 r. do 19.01.2019 r. 

W załączniku znajdziecie skan polisy, ogólne warunki ubezpieczenia oraz dodatkowy zakres ubezpieczenia dla ZHP.

W razie pytań - prosimy o kontakt z Komendantką Hufca.
27.07.2016
Ewidencja ZHP
Druhny i Druhowie,

Zbliża się moment naliczenia składek na kolejny kwartał.
Bardzo proszę sprawdzcie stany Waszych jednostek w ewidencji.
Szczególnie zwróćcie uwagę na osoby, które znajdują się na stanach szczepów oraz te, które w ostatnim czasie zostały instruktorami i powinny zmienić przydział do hufca.
Jeśli macie jakieś rozwiązywalne problemy z systemem, dajcie znać, pomogę.

We wszelkich sprawach związanych z ewidencją - proszę o kontakt karolina.chrobok@zhp.net.pl
 
05.04.2016
HAL 2018 - przejazdy PKP
Druhny i Druhowie,
uruchomiliśmy już formularz służący, jak co roku, do zbierania informacji o Waszych przejazdach PKP podczas obozów. Dane te są zbiorczo wprowadzane do systemu PKP przez Biuro Komendy Hufca.

Po wygenerowaniu dla Was wniosku na przejazd przez system PKP, otrzymacie go mailowo na adres podany w formularzu - do wydrukowania i okazania w kasie biletowej.

Przy wprowadzaniu danych do formularza prosimy pamiętać, że należy wypełnić OSOBNO wniosek dla przejazdu "tam" i osobny dla przejazdu "z powrotem" - każdy wyjazd na i powrót z obozu MUSI być zgłoszony w OSOBNYM FORMULARZU.

Formularz można znaleźć tutaj: https://przejazdypkp.zgloszenia24.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: annamaria.salik@gmail.com
w tytule maila prosimy o wpisanie: "PKP - przejazdy".

18.03.2018
Kurs KPP
Czuwaj!

Jako Hufiec ZHP Katowice mamy dla Was doskonałą propozycję.
Dobrzy znajomi mają możliwość organizacji u nas w Hufcu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), po którym posiadalibyście państwowe uprawnienia oraz uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs trwa 64 godziny. Organizowane przez zespół szkolenia i kursy pierwszej pomocy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. W czasie trwania kursu uczymy sie działać z takimi przyrządami jak:  cała torba R1, podawanie tlenu, zakładanie szyn kramera, obsługa defibrylatora AED,  zakładanie rurki ustno gardłowej, rurki krtaniowej, wentylacja przyrządem typu ambu, transport na noszach typu deska i wiele wiele innych przydatnych czynności.

Jeśli chodzi o cenę to za 10 os. jest to 490zł, im będzie więcej uczestników tym cena się zmniejszy. Termin jest do ustalenia, gdy uczestnicy się uzbierają. Proponujemy kwiecień!  

Zainteresowanych prosimy o maila na adres patrycja.adarczyk@gmail.com, w którym wpiszecie imię i nazwisko, wiek, nazwę i numer swojej jednostki oraz wszelkie pytania do dh. Patrycji Adarczyk.
 
15.03.2018
V Festyn Ekologiczny "Morawa - Borki" 2018
W dniach 20 - 21 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. M. Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach wraz z Fundacją na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego, Centrum Nurkowym Hydrozagadka, Stowarzyszeniem „EKO Morawa”, Związkiem Górnośląskim oraz młodzieżą szkolną organizuje wspólny V Festyn Ekologiczny „Morawa – Borki” połączony z posprzątaniem akwenów, brzegów i terenów przyległych zbiorników wodnych Morawa, Borki, Hubertusy – Katowickiego Zespołu Krajobrazowo Przyrodniczego Szopienice- Borki.

Akcję organizują: 10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. Mariusza Zaruskiego , Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego, Związek Górnośląski, Stowarzyszenie EKO Morawa , Centrum Nurkowe Hydrozagadka, firma GalikPrint.pl Drukarnia Cyfrowa oraz: Zespół Szkół Katolickich nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka i X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego

Partnerem akcji jest Miasto Katowice.

Tegoroczna akcja jest dwudniowa i ma na celu kształtowanie wśród młodzieży i dorosłych odpowiedzialności za własne środowisko oraz promowanie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Szopienice – Borki” w Katowicach - Szopienicach. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

Koordynator przedsięwzięcia: Tomasz Kowalski, kowalski.tomasz@zhp.net.pl

Inicjatywa Lokalna jest współfinansowana z budżetu miasta Katowice.
24.01.2018
Kurs radiooperatora - HARCERSKA FALA
Kurs radiooperatora

Wychodząc naprzeciw potrzebie włączenia się w akcję podnoszenia bezpieczeństwa imprez harcerskich i obozów letnich, instruktorzy Harcerskiego Klubu Łączności zaproszają na kurs operatora urządzeń radiowych.

Kurs kierowany jest głównie do harcerzy starszych, wędrowników, ale nie stawiamy górnej granicy wieku.

Celem kursu jest:
- dostarczenie wiedzy i umiejętności radiooperatorskich
- podniesienie bezpieczeństwa organizacji imprez harcerskich jak HAL i HAZ
- przygotowanie do uzyskania państwowych uprawnień krótkofalarskich (egzamin państwowy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl.)
- popularyzacja specjalności łącznościowej

Miejsce:
siedziba Komendy Hufca ZHP Katowice
ul. Barbary 25A, Katowice

Termin:
07.04, 21.04, 12.05.2018
godz.: 10:00 – 16:00

Wymagania wobec uczestników:
- ukończone 14 lat
- opłacona składka członkowska ZHP za I i II kw.

Warunki ukończenia kursu:
- uczestnictwo w 70% zajęć

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego https://kurs_radiooperatora.zgloszenia24.pl do 25.03.2018.
Udział w kursie potwierdzony zostanie do 28.03.2018. Ilość miejsc ograniczona!

Koszt uczestnictwa:
50 zł

Cena obejmuje:
- materiały szkoleniowe
- dostęp do radiostacji KF i UKF
- bufet herbaciano-kawowy
- wydanie dyplomu

Wpłaty:
opłatę za uczestnictwo w kursie należy wpłacać na rachunek bankowy
BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001 ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Katowice
ul. Barbary 25a 40-053 Katowice w terminie do 30.03.2018r.
W tytule przelewu prosimy podać: kurs radiooperatora /imię i nazwisko/

Kontakt ws. kursu:
pwd. Krzysztof Kulanek
mail: sp9fmp@wp.pl
tel.: 503 133 520

10.01.2018
Ulotki na 1%
Druhny Drużynowe,
Druhowie Drużynowi,
w Hufcu czekają na Was ulotki, dotyczące zbiórki 1%.

Mogą one przydać się do promocji Akcji w Waszych środkowiskach.

Jeśli chcecie pobrać ulotki dla swoich drużyn, zapraszamy Was serdecznie do hufca w godzinach jego urzędowania.
17.11.2017
Zespół Programowy - dyżur "Chwila dla drużynowych"
Druhny i Druhowie, w każdy 2-gi wtorek miesiąca w godzinach 18:00 – 20:00, począwszy od grudnia, będziecie mogli zastać Zespół Programowy w Hufcu.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają do Nas jakąś sprawę, a w szczególności tych, którzy:
  • mają jakieś tematy związane z pracą metodyczną w poszczególnych pionach,
  • mają pomysł na jakąś imprezę i poszukują wsparcia w realizacji,
  • osoby, które w ramach realizacji swojej próby instruktorskiej chciałyby organizować/współorganizować imprezy poszczególnych namiestnictw,
  • mają jakieś złote rady i pomysły odnośnie całości programu w hufcu
    (np. współzawodnictwa czy miana „katowickiej Drużyny”)
  • porostu chcą pogadać na tematy programowo-metodyczne.
 
Czekamy na Was, do zobaczenia!