02.09.2018
Plany pracy 2018/ 2019 - do 20.09.2018 r.
Druhno, Druhu,
podobnie jak w poprzednich latach plany pracy przekazujemy do hufca za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rzeczy, o których musicie pamiętać podczas pisania maila:
 • mail wysyła komendant szczepu/ drużynowy drużyny samodzielnej w imieniu swoich jednostek;
 • jeden mail zawiera wszystkie plany pracy jednostek danego środowiska oraz plan pracy szczepu
 • tytuł maila: numer środowiska/plany pracy 2018-19;
 • adres: alina.kurowska@zhp.net.pl
 • potrzebne wzory planów pracy znajdziecie w zakładce dokumenty -> plany pracy
Termin oddawania planów pracy jednostek przez komendantów szczepów mija 20.09.2018 r.

Plany pracy będą sprawdzane przez właściwego namiestnika bądź Członka Komendy Hufca ds. programu, który następnie będzie kontaktował się w kwestii zatwierdzenia planu.

P.S.
Druhny i Druhowie pamiętajcie o tym, że nawet jeśli dostaniecie maila z potwierdzeniem zatwierdzenia planu pracy i tak jesteście zobowiązani przyjść na dyżur KH z dwiema kopiami planu celem uzyskania podpisu Członka Komendy Hufca ds. programu.
 
02.09.2018
Zaliczenie służby instruktorskiej 2017/ 2018
Druhny i Druhowie,
wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2017/ 2018 należy składać
drogą mejlową na adres: maja.salik@zhp.net.pl

Wnioski należy złożyć do dnia 30 września 2018 r.

_________________
Zgodnie z uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” (w załączniku):

"31. Zaliczanie służby instruktorskiej dotyczy wyłącznie instruktorów ZHP (...)

32. Służbę zalicza się instruktorowi ZHP, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2) przestrzega Statutu ZHP,
3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.

(...)

34. (...) wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca września (...)"

_________________

Nie istnieje jeden wzór wniosku. Należy w nim uwzględnić następujące informacje:
- imię, nazwisko i stopień osoby, której wniosek dotyczy
- oraz pełnioną przez tę osobę funkcję instruktorską w ZHP lub (w przypadku instruktorów nieposiadających funkcji) podejmowane przez nią przedsięwzięcia w roku harcerskim 2017/ 2018.

Możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego więcej niż jednej osoby, jeśli wniosek składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w którym działają wskazani we wniosku instruktorzy.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt - maja.salik@zhp.net.pl

 
12.09.2018
Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim na projekt harcerzy - wodniaków z Szopienic!
Szanowna Pani! Szanowny Panie!
Druhno! Druhu!
Drogi mieszkańcu Katowic!


10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. M. Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach bierze udział po raz kolejny w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego. W tym roku nasz projekt skierowany jest dla wszystkich mieszkańców Katowic - od juniora do seniora.

Projekt "Zuch i senior na fali" to wielopokoleniowy program aktywności dla seniorów, dzieci i młodzieży. Ma on na celu aktywizację seniorów i dzieci poprzez sport jakim jest żeglarstwo, celem zapobieganiu marginalizacji i wykluczenia społecznego wszystkich uczestników oraz integrację pokoleniową i walkę z uzależnieniami dzieci od gadżetów elektronicznych. W ramach programu w wybranych katowickich dzielnicach prowadzone będą warsztaty żeglarskie oraz odbywać się będą zajęcia wodne na akwenie Morawa.

Prosimy o państwa głosy na nasz projekt o numerze M/32/V.

Aby zagłosować należy wejść na stronę: https://boglosujemy.katowice.eu/

Następnie podać swoje dane oraz oddać głos na projekt ogólnomiejski. Zachęcamy do przekazania na nasz projekt M/32/V 3 możliwych punktów do oddania na projekty ogólnomiejskie.

Następnie można oddać także 3 głosy na projekt z dzielnicy, w której państwo mieszkacie do czego serdecznie zachęcamy.

Głosowanie Internetowe będzie możliwe
do godziny 23:59 w dniu 23 września 2018 r.

Z góry dziękujemy za wszystkie państwa głosy.

W załączeniu ulotka informacyjna o projekcie.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj! Ahoj!
Społeczność 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej

Informacje o projekcie
 
11.09.2018
“Czuwamy! Pamiętamy!”

“Czuwamy! Pamiętamy!” – dołącz do programu, który wspiera pamięć o bohaterach II Wojny Światowej

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” inauguruje ogólnopolski program pod nazwą “Czuwamy! Pamiętamy!”, którego głównym celem jest upamiętnianie bohaterów II Wojny Światowej.

Chcąc przywrócić należną cześć Miejscom Pamięci, Fundacja rozpoczęła działanie od zrewitalizowania jednego z najważniejszych miejsc, jakim jest aleja brzozowych krzyży na powstańczych mogiłach warszawskich Powązek. Brzozowe krzyże zaczęły pojawiać się już w trakcie wojny i poprzez dbałość kolejnych pokoleń przetrwały do dziś, stając się symbolem miejsca ważnego dla nas – obywateli i harcerzy.

W historii naszego kraju nie brakuje momentów trudnych, takich, które wystawiały świadectwo nam jako ludziom i obywatelom. […] Jednak nie możemy zapominać o naszej historii – stąd potrzeba powołania programu Czuwamy! Pamiętamy! Chcemy dzięki niemu zaktywizować społeczności lokalne do przywracania pamięci o ich lokalnych bohaterach, do poszerzania dzięki temu wiedzy o regionie i jego historii. – mówi Marta Lau, prezes Fundacji ORLEN – DAR SERCA

Fundacja ORLEN – DAR SERCA zachęca do wzięcia udziału w programie poprzez złożenie wniosku o przyznanie darowizny na upamiętnienie Miejsc Pamięci, będących miejscami ważnymi historycznie dla lokalnej społeczności, ale z różnych powodów zapomnianymi. Może to być miejsce pochówku, śmierci lub inne ważne wydarzenie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu CZUWAMY! PAMIĘTAMY! oraz sekcją FAQ - w załączniku.

Wnioski można składać do 30 września 2018 roku, a szacowana kwota darowizny możliwej do uzyskania to 3 500 zł. 

Link do wniosku online:
https://darserca.orlen.pl/forms/form__czuwamy_pamietamy_2018.aspx

W razie pytań dotyczących Programu CZUWAMY! PAMIĘTAMY! lub problemów technicznych prosimy o kontakt: czuwamypamietamy@orlen.pl

 

10.09.2018
Współzawodnictwo - podsumowanie 2017/ 2018, semestr II

Druhny i Druhowie,
przedstawiamy jednostki, które zwyciężyły w Hufcowym Współzawodnictwie 2017/ 2018 w semestrze drugim:

ZUCHY

 1. 7 Gromada Zuchowa Brykające Zebry

 2. 15 GZ Słoneczni Indianie

 3. 32 HDW Odkrywcy Nieznanego Lądu 

HARCERZE

 1. 19 DH ŻagwiE

 2. 87 DH "Mroczna Puszcza"

 3. 7 KDH - pion H

HARCERZE STARSI

 1. 7 KDH - pion HS

WĘDROWNICY

 1. Sangwinicy 69 DW oraz 16 DW Katharsis

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na informacje od drużynowych jakie nagrody wybrała ich jednostka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla ciekawskich:

Zuchy
61 pkt - 7 Gromada Zuchowa Brykające Zebry
44 pkt - 15 GZ Słoneczni Indianie
36 pkt - 32 HDW Odkrywcy Nieznanego Lądu
32 pkt - 20 ŻGZ Fizie Pończoszanki
32 pkt - 10 HDŻ załoga wilczków Dzielne Szkwałki 

Harcerze
48 pkt - 19 DH ŻagwiE
41 pkt - 87 DH "Mroczna Puszcza"
38 pkt - 7 KDH - pion H
37 pkt - 4 KDH im. Marii Konopnickiej
37 pkt - 22 Próbna Drużyna Harcerska
33 pkt - 15 Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Mali Powstańcy"
32 pkt - 21 DH PericuluM
30 pkt - 68 Katowicka Drużyna Harcerska im. Jana Bytnara "Ignis"
28 pkt - 122 KDH Wiklina

Harcerze Starsi
53 pkt - 7 KDH -  pion HS
38 pkt - PDHS DRACHY
26 pkt - 1 KDH im. T. Kościuszki

Wędrownicy
42 pkt - Sangwinicy 69 DW
42 pkt - 16 DW Katharsis
34 pkt - 49 DW im. Bohaterów Monte Cassino "Maki"
31 pkt - 82 Drużyna Wędrownicza "Na Przełaj"

02.09.2018
Katowicka Drużyna
Druhny i Druhowie,

przekazujemy do Waszej dyspozycji szczegóły propozycji programowej Katowicka Drużyna.

Gorąco zachęcamy do jej realizacji w ramach swoich śródrocznych działań harcerskich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie kierować swoje pytania do właściwego dla danego pionu Namiestnika oraz członka KH ds. programu.
 
02.09.2018
Harmonogram pracy Hufca - rok harcerski 2018/ 2019
Druhny i Druhowie,
w załączniku znajdziecie harmonogram pracy Hufca Katowice na rok harcerski 2018/ 2019.

Harmonogram zawiera:
 • najważniejsze wydarzenia dla Hufca Katowice,
 • hufcowe przedsięwzięcia metodyczne oraz programowe,
 • harmonogram kształcenia,
 • terminy spotkań "Strategia Hufca",
 • harmonogram pracy namiestnictw (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego oraz wędrowniczego).

Owocnej pracy w nowym roku harcerskim!
15.04.2018
Współzawodnictwo Hufca ZHP Katowice
Druhny i Druhowie,
w załączonym pliku znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące nowego systemu hufcowego współzawodnictwa.

Startujemy od zaraz, a właściwie to już wszystko trwa, bo od ferii.

Katalog nagród zostanie udostępniony później -> cały czas spływają do nas wasze propozycje nagród. 

Około połowy czerwca zostaniecie poproszeni o uzupełnienie meldunku z semestralnej pracy jednostki.

Jednak dla ciekawskich linki do ankiet udostępniamy już dziś:
W razie jakichkolwiek wątpliwości nie krępuj się, bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania.
18.02.2018
Zbiorcza polisa NNW
Druhny i Druhowie,
Komenda Hufca ZHP Katowice zawarła porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, które gwarantuje ubezpieczenie wszystkich członków Hufca ZHP Katowice.

Polisa obowiązuje w terminie od 20.01. 2018 r. do 19.01.2019 r. 

W załączniku znajdziecie skan polisy, ogólne warunki ubezpieczenia oraz dodatkowy zakres ubezpieczenia dla ZHP.
Zgodnie z tymi warunkami nie trzeba już ubezpieczać oddzielnie biwaków, których uczestnikami są, harcerze wpisani do ewidencji ZHP (dotyczy to biwaków odbywających się na terytorium Polski, których charaker nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia, np. sportowego).

W razie pytań - prosimy o kontakt z Komendantką Hufca.