22.10.2016
Msza za ludzi gór
26 października (środa), o godzinie 19:00 w Kościele św. Michała Archanioła w Katowicach (w Parku Kościuszki) odprawiona zostanie Msza Święta w intencji LUDZI GÓR.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
14.10.2016
Plany pracy - Ankieta
Druhny i Druhowie,

W tym roku mieliście okazję testować nowe wzory planów pracy. Jako, że była to nie mała nowość zależy Nam na poznaniu Waszej opini o nich.

Poniżej link do ankiety ewaluacyjnej:
https://goo.gl/forms/mSsIuvFHlBXq54R53

W ankiecie mogą wziąć udział wszyscy, którzy mieli styczność z nowymi wzrorami (drużynowi, przyboczni komendanci szczepów, szefowie klubów itd.) 

Ankieta nie jest długa, zajmie max 5 min. Dzięki niej będziemy mogli opracować taki wzór planu pracy, z którym będzie się Wam pracowało najlepiej.  
 
10.10.2016
Nowa Komenda Hufca ZHP Katowice

Druhny i druhowie!

9 października w Chorzowie odbył się Nadzywczajny Zjazd Hufca ZHP Katowice. Na zjeździe została wybrana komenda w następującym składzie:

Komendant Hufca - phm. Małgorzata Dudek
Skarbnik Hufca - hm. Andrzej Dutkiewicz
Członek komendy hufca ds. programu - pwd. Alina Kurowska
Członek komendy hufca ds. pracy z kadrą - pwd. Marta Kuter
Członek komendy hufca ds. organizacyjnych - pwd. Maja Salik
Członek komendy hufca ds. majątku - phm. Bogusz Domagała
Kwatermistrz hufca - phm. Patryk Stawowy

07.10.2016
Sejmik Wędrowniczy 2016
Drogie Wędrowniczki i Drodzy Wędrownicy,

zapraszam serdecznie na Sejmik Wędrowniczy 2016, który odbędzie się w piątek 28 października w hufcu. Zaczynamy o godzinie 18:00.

Więcej informacji wkrótce.

Czuwaj!
pwd. Agata Makarewicz
Namiestnik Wędrowniczy
13.10.2016
Świąteczne zapachy Azji - konkurs świąteczny
Zachęcamy wszystkie Gromady Zuchowe do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym!
05.10.2016
Rozwiń się!
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z cyklu ROZWIŃ SIĘ! 
Na początek przygotowaliśmy dla Was: 

Rozwiń się...! Tajniki LinkedIn i Goldenline. 
Data: 17.11.2016r.  Czas: 18:00 - 20:00 
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza od 11.10 do 11.11.2016 r. 
https://rozwin_sie_tajnikiCV.zgloszenia24.pl

Rozwiń się... metodycznie! System małych grup.  
Data: 5.12.2016r.  Czas: 17:30 - 20:00 
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza od 30.10. do 30.11.2016 r. 
https://rozwin_sie_zastep.zgloszenia24.pl

Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie w załączonej ulotce. 

Kontakt ws. warsztatów: pwd. Marta Kuter mail: marta@harcerze.net  tel: 602 459 498 
06.08.2016
Nowe wzory planów pracy
Druhny i Druhowie,
tak jak to było już wcześniej zapowiadane od przyszłego roku harcerskiego (2016/2017) będzie obowiązywał nowy wzór oraz system zatwierdzania planów pracy jednostek.

Do Waszej dyspozycji zostają przekazane:
1. Nowe wzory planów pracy. Każdy dokument ze wzorem ma odpowiedni dopisek:
 • Zuchy – dla gromad zuchowych,
 • Harcerze – dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich oraz wielopoziomowych,
 • Wędrownicy – dla drużyn wędrowniczych,
 • Krąg instruktorski – dla kręgów instruktorskich, starszyzny oraz seniorskich,
 • Klub specjalnościowy – dla klubu specjalnościowego,
 • Krąg akademicki – dla kręgu akademickiego,
 • Szczep – dla szczepu oraz związku drużyn.
2. Przykładowy plan pracy z dodatkowymi komentarzami (wzorowany na planie pracy dla drużyny harcerskiej).

3. Dwa rodzaje prezentacji z krótkim instruktarzem i wyjaśnieniem nowego systemu zatwierdzania planów pracy. Jedna wersja przeznaczona dla drużynowych, druga dla komendantów szczepów.

WAŻNE!
Termin oddawania planów pracy jednostek przez komendantów szczepów to 05.09.2016 r.
06.08.2016
Harmonogram pracy hufca 2016/2017
Druhny i Druhowie,
przekazujemy do Waszej dyspozycji harmonogram pracy hufca na rok harcerski 2016/2017.
 
W pliku znajdziecie:
 • harmonogram imprez programowych hufca,
 • terminy odpraw dla drużynowych,
 • harmonogram kształcenia,
 • harmonogram działalności namiestnictw (zuchowego, harcerskiego i starszoharcerskiego oraz wędrowniczego).
Niektóre z terminów podane są orientacyjnie - na początku roku (jeśli będzie istaniała już taka możliwość) harmonogram zostanie jeszcze bardziej uszczegółowiony i ponownie podany do wiadomości.
27.10.2015
Zatwierdzanie biwaków - link do formularza
Druhny i Druhowie,

zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 92/ 2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego wprowadzamy nowe zasady zatwierdzania biwaków w hufcu.


Od teraz osoby organizujące biwak są zobowiązane zgłosić Komendzie Hufca

1) nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku:
   a) miejsce biwaku,
   b) wykaz kadry biwaku,
   c) ramowy plan biwaku.
W tym celu należy co najmniej 10 dni przed wyjazdem zgłosić biwak korzystając z formularza: http://biwaki_katowice.zgloszenia24.pl/

2) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku - w dwóch egzemplarzach:
   a) kartę biwaku (z informacją o polisie ubezpieczeniowej NNW),
   b) listę uczestników,
   c) preliminarz,
   d) plan biwaku.
W tym celu należy dostarczyć któremuś z członków Komendy do podpisu kartę biwaku wraz z listą uczestników, preliminarzem i numerem polisy ubezpieczeniowej do środy przed wyjazdem - ta część zatwierdzania biwaków pozostaje więc bez zmian.

Druhny i Druhowie - przekażcie tę wiadomość wszystkim osobom w Waszych środowiskach, których ten temat dotyczy.
Mamy nadzieję, że wszyscy szybko przyzwyczaimy się do nowych zasad.

W razie pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem KH (biuro@katowice.zhp.pl), bądź członkiem komendy ds. organizacyjnych (karolina.chrobok@katowice.zhp.pl).