18.09.2017
Zjazd Sprawozdawczy Hufca
Druhny i Druhowie,
informujemy, że Zjazd Sprawozdawczy Hufca odbędzie się 8 października (niedziela), o godzinie 15:00, w Sali św. Antoniego (Dom Parafialny, ul. Związkowa 20, Katowice-Panewniki).

W załączeniu rozkaz z wykazem członków Hufca uprawnionych do głosowania na Zjeździe.
10.05.2017
IX Odprawa Drużynowych

Druhny Drużynowe,
Druhowie Drużynowi,

serdecznie zapraszamy Was na kolejną odprawę, czyli spotkanie drużynowych z Komendą Hufca.

Tradycyjnie już odprawa jest obowiązkowa, spotykamy się w mundurach. 

I, również już tradycyjnie, wyznaczone zostały dwa terminy, spośród których możecie wybrać bardziej Wam odpowiadający:
21 września (czwartek)
lub 26 września (wtorek).


Odprawy rozpoczynają się o godzinie 18:00. 

Prosimy o potwierdzenie obecności na odprawie poprzez zgłoszenie w formularzu: https://ix_odprawa.zgloszenia24.pl

W formularzu przewidziana została możliwość dodania własnych tematów, które chcielibyście poruszyć na spotkaniu z Komendą.
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału drużynowego w odprawie w którymkolwiek z terminów, prosimy o informację na adres maja.salik@zhp.net.pl oraz, jeśli to możliwe, wyznaczenie osoby "na zastępstwo".

Czuwaj i do zobaczenia!

19.09.2017
Sejmik Wędrowniczy 2017
Druhny i Druhowie,
Namiestnictwo Wędrownicze Hufca ZHP Katowice serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznym Sejmiku Wędrowniczym.

Termin: 14.10.2017 r.
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: budynek Hufca ZHP Katowice

Do zobaczenia!
09.09.2017
Budżet Obywatelski Katowice - Głosuj na rozbudowę Stanicy 10 HDŻ jako zadanie miejskie
Jesteś Mieszkańcem Katowic? Masz ukończone 16 lat?
Zagłosuj w Katowickim Budżecie Obywatelskim na projekt M/34/2017 czyli rozbudowę Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej!
Szczegóły Projektu: http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Rozbudowa-Stanicy-10-Harcerskiej-Dru%C5%BCyny-%C5%BBeglarskiej-im--Gen--Mariusza-Zaruskiego-w-Katowicach---Szopienicach--Bezpieczna-P.aspx

Głosowanie odbywa się w dniach 11-24 września 2017 r.

Informacja jak zagłosować:
http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Jak-g%C5%82osowa%C4%87-na-projekty-do-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego-Katowice-2018.aspx

Pomóż harcerzom zmieniać świat!
#KatowiceBO #ZHP #wodniacyslaskazhp #slaskazhp #katowiceZHP

 
08.08.2017
Harmonogram pracy Hufca Katowice 2017/ 2018
Druhny i Druhowie,
w poprzednią wersję harmonogramu wkradł się mały błąd: Zjazd Sprawozdawczy Hufca odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w niedzielę 08.10.2017 r., około godziny 15:00.
Zaktualizowany harmonogram znajduje się w załaczniku.

-----------------------
Druhny i Druhowie,
w załączniku znajdziecie harmonogram pracy Hufca Katowice na rok harcerski 2017/ 2018.

Podczas planowania pracy swoich jednostek zajrzyjcie do środka - szkoda, żeby przeszło obok nosa coś ciekawego co było przygotowane z myślą o Was i Waszych jednostkach.

Harmonogram zawiera:
  • najważniejsze wydarzenia dla Hufca Katowice,
  • hufcowe przedsięwzięcia programowe,
  • harmonogram kształcenia,
  • terminy odpraw drużynowych,
  • harmonogram pracy namiestnictw (zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego oraz wędrowniczego).

Owocnej pracy w nowym roku harcerskim!
03.08.2017
e-hufiec.katowice.zhp.pl
Druhny i druhowie,
Aplikacja służąca do zgłaszania zbiórek publicznych przeprowadziła sie pod nowy adres:
http://e-hufiec.katowice.zhp.pl

Będzie ona stopniowo rozwijana o kolejne elektorniczne usługi.
Po hasła - nadal zgłaszamy się do mnie pod adresem karolina.chrobok@zhp.net.pl 
Pomysły co można jeszcze zamienić na formę elektorniczną - również na ten adres.

Czuwaj!
07.07.2017
Harmonogram kształcenia na rok harcerski 2017/ 2018
Druhny i Druhowie,
w załączeniu przesyłamy harmonogram kształcenia na rok harcerski 2017/ 2018.

Zachęcamy do zapoznania się z nim.
14.06.2017
Plany pracy 2017/ 2018
Druhny i Druhowie,
w załącznikach znajdziecie aktualne wzory planów pracy.

System oddawania planów pracy na przyszły rok harcerski jest taki jaki był w obecnym, tzn. komendanci szczepów (szefowie jednostek samodzielnych) przesyłają plany pracy wszystkich swoich jednostek w jednym wspólnym mailu na adres: alina.kurowska@zhp.net.pl.

Plany pracy będą sprawdzane przez właściwego namiestnika bądź Członka Komendy Hufca ds. programu, który następnie będzie kontaktował się w kwestii zatwierdzenia planu.

P.S.
Druhny i Druhowie pamiętajcie o tym, że nawet jeśli dostaniecie maila z potwierdzeniem zatwierdzenia planu pracy i tak jesteście zobowiązani przyjść na dyżur KH z dwiema kopiami planu celem uzyskania podpisu Członka Komendy Hufca ds. programu.

TERMIN NADSYŁANIA PLNAÓW PRACY MIJA 20.09.2017r.
 
10.09.2016
Zaliczenie służby instruktorskiej
Druhny i Druhowie,
wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2016/ 2017 należy składać
drogą mejlową na adres: maja.salik@zhp.net.pl.

Wnioski należy złożyć do dnia 30 września 2017 r.

_________________
Zgodnie z uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” (w załączniku):

"31. Zaliczanie służby instruktorskiej dotyczy wyłącznie instruktorów ZHP (...)

32. Służbę zalicza się instruktorowi ZHP, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2) przestrzega Statutu ZHP,
3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.

(...)

34. (...) wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w których dany instruktor działa, lub sam zainteresowany instruktor komendantowi właściwemu do zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca września (...)"

_________________

Nie istnieje jeden wzór wniosku. Należy w nim uwzględnić następujące informacje:
- imię, nazwisko i stopień osoby, której wniosek dotyczy
- oraz pełnioną przez tę osobę funkcję instruktorską w ZHP lub (w przypadku instruktorów nieposiadających funkcji) podejmowane przez nią przedsięwzięcia w roku harcerskim 2016/ 2017.

Możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego więcej niż jednej osoby, jeśli wniosek składa osoba kierująca jednostką lub zespołem, w którym działają wskazani we wniosku instruktorzy.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt - maja.salik@zhp.net.pl