16.01.2017
Dyżur Biura i Komendy Hufca w okresie ferii zimowych

Druhny i druhowie!

Informujemy, że w związku z feriami zimowymi dyżur Biura i Komendy Hufca w dniach 18.01 i 25.01 zostaje odwołany. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

06.08.2016
Harmonogram pracy hufca 2016/2017
Druhny i Druhowie,
przekazujemy do Waszej dyspozycji harmonogram pracy hufca na rok harcerski 2016/2017.
 
W pliku znajdziecie:
  • harmonogram imprez programowych hufca,
  • terminy odpraw dla drużynowych,
  • harmonogram kształcenia,
  • harmonogram działalności namiestnictw (zuchowego, harcerskiego i starszoharcerskiego oraz wędrowniczego).
Niektóre z terminów podane są orientacyjnie - na początku roku (jeśli będzie istaniała już taka możliwość) harmonogram zostanie jeszcze bardziej uszczegółowiony i ponownie podany do wiadomości.
27.10.2015
Zatwierdzanie biwaków - link do formularza
Druhny i Druhowie,

zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 92/ 2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego wprowadzamy nowe zasady zatwierdzania biwaków w hufcu.


Od teraz osoby organizujące biwak są zobowiązane zgłosić Komendzie Hufca

1) nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku:
   a) miejsce biwaku,
   b) wykaz kadry biwaku,
   c) ramowy plan biwaku.
W tym celu należy co najmniej 10 dni przed wyjazdem zgłosić biwak korzystając z formularza: http://biwaki_katowice.zgloszenia24.pl/

2) nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku - w dwóch egzemplarzach:
   a) kartę biwaku (z informacją o polisie ubezpieczeniowej NNW),
   b) listę uczestników,
   c) preliminarz,
   d) plan biwaku.
W tym celu należy dostarczyć któremuś z członków Komendy do podpisu kartę biwaku wraz z listą uczestników, preliminarzem i numerem polisy ubezpieczeniowej do środy przed wyjazdem - ta część zatwierdzania biwaków pozostaje więc bez zmian.
Karta biwaku oraz wzory pozostałych dokumentów znajdują się w załączniku.

W razie pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Komendy Hufca (biuro@katowice.zhp.pl).
11.09.2015
Mapa Katowickiego Harcerstwa
Drodzy rodzice!
Zachęcamy do zapoznania się z Mapą Katowickiego Harcerstwa.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolengo wzrasta ilość pytań o jednostki do których można zapisać dziecko - na mapie można znaleźć informację gdzie szukać jednostek.

Druhny i druhowie!

Jeśli na mapie brakuje Waszej jednostki lub dane dotyczące drużyny/ gromady nie zgadzają się z rzeczywistością, prosimy napisać na adres karolina.chrobok@katowice.zhp.pl maila z aktualnymi danymi (nazwa jednostki, adres, pod którym odbywają się zbiórki, osoba do kontaktu oraz terminy zbiórek) w temacie wiadomości wpisując "MAPA".

Z góry dziękujemy za pomoc.
16.01.2017
Rozwiń się... fotograficznie!
Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu Rozwiń się!

Warsztaty fotograficzne! 
Warsztaty przeznaczone są dla harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów, którzy chcą poznać podstawowe zagadnienia związane z fotografią oraz obróbką zdjęć w programie Photoshop.
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą aparat fotograficzny oraz laptopa z zainstalowanym programem Photoshop (dostępna jest 30 dniowa, bezpłatna wersja tego programu na stronie producenta: http://www.adobe.com/pl/products/photoshop.html)

Prowadzący: HO Jakub Wurcel, Szef Zespołu IT Hufca Ziemi Mikołowskiej. Uczeń ZSTiO nr. 2 w Katowicach, na profilu Technik Informatyk.

Termin zajęć: 30.01.2016
Godzina: 17:30
Miejsce: Hufiec ZHP Katowice ul. Barbary 25A
Ilość miejsc: 10
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza: https://rozwin_sie_foto.zgloszenia24.pl
Koszt:  5 zł członkowie Hufca ZHP Katowice,
           7 zł członkowie innych hufców

Kontakt ws. warsztatów:
phm. Marta Kuter tel. 602 459 498, mail: marta.kuter@zhp.net.pl